TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİNDEN BASIN AÇIKLAMASI: SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM HASTANELERİNDE KADROLAŞMA HAREKATINA HAYIR

psikiyatri.org.tr /

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİNDEN BASIN AÇIKLAMASI
 
SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM HASTANELERİNDE KADROLAŞMA HAREKATINA HAYIR
 
17 Ekim 2008 tarihinde Sağlık Bakanlığı web sayfasında 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1. maddesinin üçüncü fıkrasına göre Eğitim ve Araştırma Hastanelerine 221 profesör ve doçentin klinik şef ve klinik şef yardımcılığına atanacağı duyurusu yapılmıştır (http://www.saglik.gov.tr/ ). Kadro başvurusu için; müracaat ettiği kadro ve hastane adını belirten bir dilekçe, bilimsel ve eğitici niteliklerini gösterir 4 takım dosya, profesör veya doçentlik belgesinin tasdikli sureti ve uzmanlık belgesinin tasdikli suretinin gerekli olduğu belirtilmiştir. Ancak bilimsel ve eğitici niteliklerin asgari nesnel şartları duyuruda tanımlanmamıştır.

Bilindiği gibi daha önce de Sağlık Bakanlığı tarafından eğitim hastaneleri şef ve şef yardımcılığı kadrolarını açıklamadan ve herhangi bir sınav yapmadan doğrudan şef ve şef yardımcısı atamaları yapılmış.
Ayrıca 10 Haziran 2008 tarihinde duyuru ile 201 eğitici atamasının henüz tamamlandığı süreçte yeni bir atama dalgası ortaya çıkmış idi.

Daha önceleri şef ve şef yardımcılıkları için sınav açılmakta ve yapılan sınavlarda başarılı olanlar şef ve şef yardımcısı olarak atanmaktayken, Sağlık Bakanlığı son 7 yıldır eğitim ve araştırma hastanelerindeki boş eğitici kadrolarını ilan etmemiş, sınav  yapmamış ve bilimsel bir seçme yöntemini kullanmamış, buna karşı. “kendi uygun bulduğu” kişileri şef ve şef yardımcılıklarına atamıştır. Bu durum, bu kadrolar için yıllarca Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan, başasistan ve şef yardımcılarının önünü kapatmış ve mağdur etmiştir. Mağduriyetleri nedeniyle yargıya başvuran bir çok meslektaşımız davaları kazanmış ve bunun sonucunda Sağlık Bakanlığı şef ve şef yardımcıları atamalarının bir bölümü mahkemeler tarafından iptal edilmiştir.

Maalesef Sağlık Bakanlığı mahkeme kararı ile görevlerinden alınan bu şef ve şef yardımcılarını yeniden atayarak hukuk dışı tutumunu sürdürmüş,  sınav açmak yerine 17 Ekim 2008 tarihinde 221 kadroya daha klinik şef ve şef yardımcısı atayacağını duyurarak, sistemli ve daha geniş boyutta kadrolaşma konusunda kararlı olduğunu göstermiştir.

Daha önceki atamalarda olduğu gibi, bu dönemde de şef yardımcısı/şef olabilme koşullarını taşıyan birçok uzman, başasistan ve şef yardımcısının akademik geleceğinin önünü kapatarak ciddi bir mağduriyete yol açacak, eşitlik ilkesine aykırı olan bu tutumun tek amacının siyasi kadrolaşma olduğu açıktır.

Bu nedenlerle Sağlık Bakanlığı, ciddi mağduriyet oluşturacak,, uzman yetiştiren Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin bilimsel düzeyini düşürecek “sınavsız atama” girişiminden vazgeçmeli, kadro ve koşulları tanımlanmış, bilimsel ve nesnel bir sınav sonrasında şef ve şef yardımcılarını belirleyecek bir sistem oluşturmalıdır.
 
Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu