TÜRKİYE RUH SAĞLIĞI PLATFORMU’NDAN TÜM MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI: CİNSEL İSTİSMAR VE TECAVÜZ İNSAN HAKLARI İHLALİDİR. SUÇLULARIN KORUNMASINA İZİN VERMEYİNİZ !

psikiyatri.org.tr /

TÜRKİYE RUH SAĞLIĞI PLATFORMU’NDAN
TÜM MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI:
CİNSEL İSTİSMAR VE TECAVÜZ İNSAN HAKLARI İHLALİDİR
 SUÇLULARIN KORUNMASINA İZİN VERMEYİNİZ !
 
Son günlerde, Adalet Bakanlığı’nda yapılan bir toplantıda, Medeni Kanun’da  ‘evlenme yaşının 14’e indirilmesi’, Türk Ceza Kanunu’nda ‘reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun cezalandırılması için gereken şikayet koşulunun 15 yaştan 14’e çekilmesi’ ve ‘tecavüz edenin, mağdurla evlenmesi durumunda cezadan kurtulması’ ve ‘eşe tecavüzde 7 yıla kadar olan cezanın 1 yıla indirilmesi’ gibi yasa değişikliği önerilerinin tartışıldığı basına yansımıştır.
Bu yasa değişiklikleri ile oluşacak hukuk ortamının ülkemiz insanının ruh sağlığı yönünden ciddi sakıncaları bulunmaktadır.
Cinsel istismar ve tecavüz, mağdurlarının yalnızca bedenini, yalnızca namusunu değil ruhsal yapısını da zedeler. Üstelik beden iyileşir, ama cinsel istismarın ruhsal yapı üzerindeki etkisi ciddiye alınıp tedavi edilmezse yaşam boyu sürecek bir yara açılmış ve kişi bu yarayla kendi haline bırakılmış demektir. Cinsel istismarın tecavüz boyutuna varması, daha derin, çok daha derin bir yara açıldığı anlamına gelir Tecavüzcünün tecavüz edilenle evlendirilmesi ise namusun temizlenmesi değil, mağdurun saldırganıyla bir yaşam geçirmesi, bu ruhsal travmayı yaşam boyu çekmesi demektir.
Türkiye Ruh Sağlığı Platformu olarak, cinsel istismar ve cinsel tecavüzün çok boyutlu değerlendirilmesi gerekliliğine dikkat çekmek istiyoruz:
Cinsel istismara uğramış kişi, bedeni zarara uğratılmış, aynı zamanda ruhsal yönden kalıcı olarak yaralanmıştır. Yaşı ve medeni hali ne olursa olsun, kendi istemi dışında cinsel eyleme zorlanmış kişilerin, temel bir insan hakkı olan “bedensel ve ruhsal bütünlüğü üzerinde karar verme hakkı” elinden alınmış demektir..
Cinsel istismar cinsellik kapsamında sıradan bir eylem değil, kaba güç ya da para, mevki vb. güçlerin cinsellik alanındaki insan haklarına karşı kötüye kullanılmasıdır. Kaba gücün para/mal gaspı için kullanılması durumunda en ağır cezayı veren sistemin, cinsellik alanındaki gaspın cezasına hafifletici yollar aramasında makul ve hukuki bir gerekçe bulmakta zorlanıyoruz. Böyle bir değişiklik paranın/malın insan hakkından üstün sayıldığı anlamına gelmektedir. Yalnızca bu yaklaşım bile ruhsal yönden zedeleyicidir.
Cinsel istismar kurbanlarının yalnızca “namus yönünden” değerlendirilmesi, ne yazık ki mağdurların ruhsal sorunlarına değil, daha çok ailenin ve toplumsal çevrenin “gurur sistemi”ne yardımcı çözümler getirme çabasına yol açmaktadır. “Tecavüzcünün mağduruyla evlenmesi”, “reşit olmayana tecavüzün cezalandırılması için mağdurun şikayette bulunması koşulu” ya da “tecavüzün evlilikte hafif bir suç teşkil etmesi” gibi uygulama önerileri, orta çağ “gurur sistemi”ne uygun çözümler olup çağdaş ruh bilimleri ve hukuk sistemlerinde yeri bulunmamaktadır.
Sonuç olarak:
Cinsel istismar ve tecavüzün, kişinin bedenine ve kimliğine yönelik, bireyde ağır ruhsal yaralara yol açan, güçlüden zayıfa yapılmış  bir saldırı olduğu, aynı zamanda mağdur bireyin aile ve yakınlarını da ruhsal yönden zedelediği unutulmamalıdır..
Cinsel istismar ve tecavüz çağımızda, herhangi bir toplumun özelliklerine ya da geçmiş çağların kurallarına bağlı olmaksızın evrensel bir insanlık suçudur.
Cinsel istismar ve tecavüz saldırganlarının cezasını hafifletmeye dönük her yöntem arayışı, her yasa önerisi suçun mağdurlarına ve mağdur adaylarına yani toplumun bütününe dönük tehdit ve şantaj ama aynı zamanda cinsel istismar ve tecavüz saldırganlarına ödül niteliğindedir.
Türkiye Ruh Sağlığı Platformu olarak ülkemizi yönetme yetkisini üstlenmiş kişileri, bu yetkiyi sorumlu biçimde kullanmaya, saldırganları değil mağdurları, zedeleyenleri değil insan haklarını koruyacak önlem almaya çağırıyoruz.
 
 
                            Ruh Sağlığı Platformu-Türkiye Yürütme Kurulu adına:
 
Dr. Şeref Özer                                                     Dr. Peykan Gökalp
Türkiye Psikiyatri Derneği                                 Türk Nörosikiyatri Derneği Başkanı
            Genel Başkanı
 
Ruh Sağlığı Platformu-Türkiye üyeleri:
 
· Türkiye Psikiyatri Derneği
· Türk Nöropsikiyatri Derneği
· Türk Psikologlar Derneği
· Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği
· Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Derneği
· Psikiyatri Hemşireleri Derneği
· Türk Tabipleri Birliği
· Türkiye Şizofreni Dernekleri Federasyonu
· İstanbul Tabip Odası
· Cinsel Eğitim Tedavi Araştırma Derneği
· Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
· Pratisyen Hekimlik derneği
· Şizofreni Dostları Derneği-İstanbul
· İstanbul Dünya Şizofreni Derneği
· İstanbul Şizofreni Gönüllüleri Dayanışma Derneği
· İzmir Şizofreni Dayanışma Derneği
· Şizofreni Hastaları ve Yakınları Derneği – Ankara
· Manisa Şizofreniyle Yaşam Derneği
· Konya Toplum Sagligi Arastirma ve Gelistirme Merkezi                                           
· Konya Şizofreni Gönüllüleri Derneği