LEVENT KÜEY DÜNYA PSİKİYATRİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE SEÇİLDİ

psikiyatri.org.tr /

Halen, Prag’da sürmekte olan Dünya Psikiyatri Kongresi sırasında, 22 Eylül Pazartesi günü aynı zamanda, Dünya Psikiyatri Birliği (WPA, World Psychiatric Association) Genel Kurulu toplandı. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterliği ve iki üyelik için yapılan seçimlerde, Genel Sekreterlik için Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Nöropsikiyatri Derneği tarafından aday gösterilen Psikiyatri uzmanı, Doç. Dr. Levent Küey,  Kanada ve Nijerya’dan gösterilen diğer iki adayın aldığı oyların toplamından daha fazla oy alarak kazandı. Böylelikle, ülkemizden ilk kez bir psikiyatr Dünya Psikiyatri Birliği Yönetim Kuruluna seçilmiş oldu.
 
Dünya Psikiyatri Birliği tüm dünyadan 130 ülke psikiyatri birliklerinin üyesi olduğu, tıp alanındaki en yaygın, güçlü meslek örgütlerinden biridir. Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Nöropsikiyatri Derneğinin üyesi olduğu WPA, dünyada ruh sağlığının geliştirilmesi, ruhsal sorunların çözümünde mesleki dayanışma ve birliğin geliştirilmesi, eğitim, araştırma ve klinik uygulamalarda etik değerlerin yüceltilmesini amaçlamaktadır.
 
Levent Küey, “Uluslararası temsil gücü ve tıp ve psikiyatri alanındaki saygınlığı açısından Dünya Psikiyatri Birliği’nin önemini” vurguladı ve “ülkemizden bir bilim insanının bu göreve seçilmesinin kendisi ve Türkiye psikiyatri topluluğu açısından büyük bir onur olduğunu” belirtti. “Bu göreve seçilmesinin ülkemiz psikiyatri topluluğu ile dünya psikiyatri topluluğu arasındaki bilimsel ve örgütsel ilişkilerin geliştirilmesinde çok önemli katkılarının olacağını” ekledi.
 
LEVENT KÜEY'İN ÖZGEÇMİŞİ
1957 İzmir doğumlu; Bornova Anadolu Lisesi ardından, orta öğrenimini, AFS ile gittiği ABD’de, 1975 yılında tamamladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gördü, 1981’de Tıp Doktoru, 1985’de Psikiyatri Uzmanı ve 1989’da Psikiyatri Doçenti oldu. Psikodrama Sosyodrama Grup Psikoterapisi eğitimi gördü. Ankara, Adana ve İzmir’in ardından mesleki yaşamını son 9 yıldır İstanbul’da sürdürüyor.
Psikiyatride temel çalışma ve araştırma alanları, ruhsal bozuklukların yaygınlığı ve sosyo-kültürel özellikleri, depresif bozuklukların ve anksiyete bozukluklarının klinik özellikleri ve psikoterapisi, depresyon ve kadın, kültürel psikiyatri, psikiyatride sınıflandırma sorunları ve felsefi yaklaşımlardır. Ağırlıklı olarak bu alanlarda, ulusal ve uluslararası, 50’nin üzerinde makale, kitap bölümü ve çevirileri var. Bilimsel dergi editörlüğü yaptı; bilimsel danışma kurulu üyelikleri yürütüyor.
Halen, serbest psikiyatr olarak çalışmasının yanında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Türkiye Psikiyatri Derneği kurucu üyesi; 7 yıl Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 1994 yılından bu yana, Dünya Psikiyatri Birliği Sınıflandırma ve Tanısal Değerlendirme Seksiyonu üyesi, ayrıca, son 6 yıldır Dünya Psikiyatri Birliği Board üyesi ve Güney Avrupa Bölge Temsilcisi idi. Ayrıca, 2002 yılında Dünya Psikiyatri Birliği “Onur üyeliği” ile ödüllendirildi. 40’ın üzerinde ülkede, uluslararası bilimsel toplantılarda sunumlar yaptı; birçoğunun düzenleme ve bilimsel kurullarında görev aldı.