TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ BASIN ÇALIŞMALARI

psikiyatri.org.tr /

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ BASIN ÇALIŞMALARI
 
Değerli üyelerimiz,
 
Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu derneğimizin kamuoyunda tanınmasını, kamuoyunun  ruhsal bozukluklar ve psikiyatri ile ilgili konularda doğru bilgilenmesini sağlamak amacıyla profesyonel bir basın çalışması yapmayı planlamış, bu karar çerçevesinde 01. 09. 2008 tarihinden itibaren bir yıl süreyle MEDYAS YAYINCILIK&TANITIM ile çalışma kararı almıştır. Derneğimiz hem derneğimizin bilimsel çalışma birimlerinin etkinliklerini ve ürünlerini, hem üyelerimizin bilimsel çalışmalarını basın ve medya yoluyla kamuoyuna aktarma, kamuoyunda psikiyatri ve psikiyatrlar konusunda bilinç değişikliği ve farkındalık yaratma, özellikle ülkemizin ruh sağlığı sorunlarına yönelik bir bilgi kaynağı olma, sağlık basını için referans kurum haline gelme ve medyanın kamuoyunu doğru bilgilendirme sürecine katkıda bulunma amacındadır. Bunun yanında ülkenin ruh sağlığı politikalarına ilişkin tartışmalara müdahil olma ve gündemi etkileme gücünü yakalama arzusundadır. Bu çalışmanın başarılı olması değerli dernek üyesi meslektaşlarımızın, özellikle BÇB ve görev grupları içinde etkinlik gösteren arkadaşlarımızın katkısıyla olanaklı olacaktır. En önemli katkınız BÇB’lerimizi etkin kılarak orada üretilecek nitelikli ve özgün çalışmaların, özgün ürünlerin kamuoyuyla paylaşılmasına fırsat vermek olacaktır.
 
Saygılarımızla
 
Şeref Özer
TPD MYK adına
 
Bağlantı adresleri
 
Burhanettin Kaya (burha65@yahoo.com)
Zerrin Atilkan (zerrin.atilkan@medyas.com.tr)