TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ MERKEZ YÖNETİM KURULUNDAN AÇIKLAMA

psikiyatri.org.tr /


TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ 
MERKEZ YÖNETİM KURULUNDAN AÇIKLAMA
 
Son günlerde Merkez Onur Kurul’umuzun bir etik ihlal konusundaki kararıyla ilgili olarak bazı üyelerimiz tarafından başlatılan, Merkez Onur Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu'nun yakışıksız biçimde eleştirildiği bir tartışma nedeniyle bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

TPD Merkez Onur Kurulumuz, TPD Genel Kurulunda üyelerimizin oylarıyla seçilmiş, temel işlevi mesleki etik kurallarımızın korunması olan bir organdır. Bu işlevini Türkiye Psikiyatri Derneği Tüzüğü ve Merkez Onur Kurulu Yönetmeliği’ne göre yerine getirir. Merkez Onur Kurulu işlemleri gizlidir ve sonuçlar ilgili taraflara bildirilir, üyelerimize ise kişisel bilgiler ve soruşturma detayları verilmeden duyurulur. (TPD’nin işleyiş kurallarını belirleyen temel metinlere ve duyurulara TPD web sayfasından ulaşılabilir)
 
Etik ihlallerin üstüne gidilmesi hem hekim ve hasta haklarının, hem de derneğimizin saygınlığının korunmasının vazgeçilemez temel şartıdır. Merkez Onur Kurulu soruşturmalarının gizliliği, kararların verilmesinde ve üyelere bildirilmesindeki titizlik, en
başta, hakkında şikayetçi olunan meslektaşımızın/üyemizin haklarının korunmasına yöneliktir.
 
TPD MYK ve Merkez Onur Kurul’umuz buna azami dikkat ve özen gösterirken konunun haberleşme grubunda önce soruşturulan meslektaşımız tarafından tek yanlı olarak açıklanması, daha sonra da bazı üyelerimiz tarafından dosyanın tüm içeriği bilinmeden ve sadece Merkez Onur Kurulu’nda hakkında soruşturma yapılan meslektaşımızın e-posta grubunda verdiği bilgiye dayanarak yorumlanması, ayrıca bu konuda karşılıklı yazışma ya da tartışmaya girmesi mümkün olmayan Merkez Onur Kurulu üyelerimizin cevap veremeyecekleri yanlı değerlendirmelere tabi tutulmalarıyla, hatta bazı mesajlarda hakarete varan ifadelere maruz kalmalarıyla sonuçlanmıştır.
 
Hatırlatmak istediğimiz diğer nokta da, e-posta grubunun resmi bir başvuru yeri olmadığıdır. Bundan ötürü, MYK ya da diğer organlarla ilgili bütün şikayetlere ya da sorulara e-posta grubundan cevap beklemede ısrar edilmesi, yersiz ve gayriciddî bir tutumdur.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu’na başvuru her üyemizin hakkıdır. Aynı şekilde hakkında çeşitli nedenlerle soruşturma yapılan her üyemizin soruşturma sonuçlarına itiraz hakkı da vardır ve bunların yöntemleri de yönetmeliklerimizle belirlidir. Unutulmaması gereken, etik ilkelerin de, soruşturmaların da, itiraz hakkının da hepimize gerekli olduğudur. Bir meslektaşa/arkadaşa destek olmak isteği/ihtiyacı ile derneğin seçilmiş organlarına eleştiri sınırlarını çok aşan, saygısız ve düşüncesiz ithamlarda bulunmanın farklı şeyler olduğunu hatırlatmak istiyoruz. TPD Merkez Onur Kurul’umuz hepimizin onurunu koruma çabasındadır.


Saygılarımızla
Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu