PROF. ADAM RADOMSKY 44. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ / ANKSİYETE BOZUKLUKLARI SEMPOZYUMU’NDA

psikiyatri.org.tr /

PROF ADAM RADOMSKY 44. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ / ANKSİYETE BOZUKLUKLARI SEMPOZYUMU’NDA

Kanada Concordia Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Psikolog Adam Radomsky 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi / Anksiyete Bozuklukları Sempozyumu’na geniş katkılarıyla katılacak. “OKB’de Bellek ve Bellek Ötesi”, “OKB’de Kompulsif Kontrol Etmeyi Geliştiren ve Sürdüren Etkenler” başlıklı iki konferans verecek ve  “Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Bilişsel-Davranışçı Terapi” başlıklı bir çalışma grubu yapacak olan Radomsky’nin mesleki özgeçmişi aşağıdadır.

PROF. ADAM S. RADOMSKY, PH.D.

Çalışmaları anksiyete bozukluklarının bilişsel davranışçı modele uyarlanması üzerine yoğunlaşmıştır. Özellikle de insanların farklı duygusal durumlarda farklı bilgi biçimlerini nasıl işlediği ve bu işleme biçiminin farklı durumlarda nasıl bir çeşitlilikle farklı davranışlara yol açtığı üzerine araştırmalar yapmaktadır. Araştırmaları ağırlıkla özgül fobi, panik bozukluğu ve OKB olmak üzere anksiyete çeşitleri ve ilgili bozuklukların deneysel psikopatolojisine odaklanmıştır. Öür ilgi alanları depresyon ve dürtü denetim bozukluklarıdır.

Üyelikleri:

  • Academy of Cognitive Therapy (ACT)
  • Anxiety Disorders Association of Canada
  • Québec Obsessive-Compulsive Disorder Foundation
Başlıca son dönem yayınları:

  • Ashbaugh, A.R., Gelfand, L.A., & Radomsky, A.S. (2006). Interpersonal aspects of responsibility and obsessive compulsive symptoms. Behavioural & Cognitive Psychotherapy, 34(2), 151-163.
  • Coles, M.E., Radomsky, A.S., & Horng, B. (2006). Exploring the boundaries of memory distrust from repeated checking: Increasing external validity and examining thresholds. Behaviour Research & Therapy, 44(7), 995-1006.
  • Radomsky, A.S., Gilchrist, P.T., & Dussault, D. (2006). Repeated checking really does cause memory distrust. Behaviour Research & Therapy, 44(2), 305-316.
  • Radomsky, A.S., Ouimet, A.J., Ashbaugh, A.R., Lavoie, S.L., Parrish, C.L. & O'Connor, K.P. (2006). Psychometric properties of the French and English versions of the Vancouver Obsessional Compulsive Inventory and the Symmetry, Ordering and Arranging Questionnaire. Cognitive Behaviour Therapy, 35(3), 164-173.