DÜNYA PSİKİYATRİ BİRLİĞİ GELECEK DÖNEM BAŞKANI PROF. DR. MARIO MAJ 44. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİNDE

psikiyatri.org.tr /


Mario Maj 14 Ekim 2008 günü 44. UPK’nin açılış konferansını verecek. Konferansın konusu “Şizofrenik insanların bedensel hastalıkları ve tıbbi hizmetten yararlanmaları”.

Prof Maj çok yönlü bir bilim adamı. Bilimsel araştırmalardan hizmet örgütlenmelerine, oradan mesleki örgüt başkanlığına psikiyatrinin birçok alanında etkin ve verimli çalışmaları var. Maj hakkında kısa bilgi aşağıdadır.
Mario Maj, 20 Haziran 1953’de, İtalya Napoli’de doğdu. 1977’de tıp doktoru, 1981’de psikiyatri uzmanı oldu (Napoli). 1986’da Davranış Bilimleri doktorasını tamamladı (İsveç).
1985’de Napoli Üniversitesi’nde Akıl Sağlığı Profesörü oldu. 1992’de Psikiyatri profesörü ve Napoli Üniversitesi Psikiyatri Enstitüsü Başkanı seçildi.
1983’den beri, araştırmacı, eğitici olarak sahra altı Afrika, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika’da Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile işbirliği içindedir. 1989-1991 arasında WHO Cenevre karargahında HIV infeksiyonunun Nöropsikiyatrik Yönü programının sorumluluğunu üstlendi. 1994-1997 arasında Şizofrenik hastaların aile yükleri ile ilgili Avrupa Topluluğu Programı’nın başkanlığını yürüttü.
2000’de bu yana İtalyan Psikiyatri Birliği, 1990’dan bu yana İtalyan Biyolojik Psikiyatri Derneği Başkanıdır. Avrupa Psikiyatr Uzmanları Birliği Genel Sekreteri (2001’den beri), Dünya Psikiyatri Birliği Gelecek Dönem Başkanı (2005’den bu yana)’dır. "European Psychiatry"nin Genel Yayın Yönetmeni ve bir çok bilimsel derginin Yayın Kurulu üyesidir.
Currents Contents’de indekslenmiş (Journal of Neurochemistry, Life Sciences, Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, Brain Research, British Medical Journal, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, AIDS, Clinical Neuropathology, Acta Endocrinologica, Journal of Pineal Research, Archives of Clinical Neuropsychology, and Journal of Neural Transmission da içinde) 49 farklı dergide makaleleri yayımlanmıştır. Ana araştırma alanları, klinik psikiyatri (duygudurum bozuklukları ve psikotik bozukluklar), klinik psikofarmakoloji ve biyolojik psikiyatridir.