PROF. DR. LEYLA ZİLELİ'Yİ KAYBETTİK

psikiyatri.org.tr /

Prof. Dr. Leyla Zileli'nin Özgeçmişi

Doğum yeri, yılı: 1925, İstanbul
Öğrenim durumu: 1950, İstanbul Tıp Fakültesi
Akademik kariyer: Psikiyatri Profesörü
Çalışma alanı: Psikiyatri
Kurumu: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D başkanı

Bugüne kadar bulunduğu başlıca görevler:
1952-1954: Fransız La Paix hastanesi
1954-1959 Kansas Üniversitesi Psikiyatri Bölümü
1960-1963 New York Psikanaliz Enstitüsü
1964-1992 Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Diğer faaliyetleri:
Üyesi olduğu bilimsel kuruluşlar: ISIPSé (Uluslararası Kendilik Psikolojisi Birliği, Eğitim Psikanalisti)

Bazı Yayınları:
Kilic C, Aydin I, Taskintuna N, Ozcurumez G, Kurt G, Eren E, Lale T, Ozel S, Zileli L. Predictors of psychological distress in survivors of the 1999 earthquakes in Turkey: effects of relocation after the disaster. ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA -114 (3): 194-202 SEP 2006
G. Ozcurumez, N. Tanriverdi, T. Colak, R. Emiroglu, L. Zileli, M. Haberal. The psychosocial impact of renal transplantation on living related donors and recipients: Preliminary report. Transplantation Proc. 2004 Jan-Feb;36(1):114-116
N. Tanriverdi, G. Ozcurumez, T. Colak, R. Emiroglu, L. Zileli, M. Haberal. Quality of life and mood in renal transplantatıon recipients, donors and controls: Preliminary report. Transplantation Proc. 2004 Jan-Feb;36(1):117-119
Ozcurumez G, Tanriverdi N, Zileli L. Narcissistic personality disorder and factitious disorder on a borderline personality organization basis: a psychoanalytic psychotherapy process. Turk Psikiyatri Derg. 2002 Summer;13(2):152-60.
Ozcurumez G, Tanriverdi N, Zileli L. Psychiatric and psychosocial aspects of chronic renal failure. Turk Psikiyatri Derg. 2003 Spring;14(1):72-80.  

Profesör Dr. Leyla Zileli, 1964 yılından emekli olduğu 1992 yılına dek Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda görev yapmıştır. Bu süre içerisinde 8 yıl süreyle anabilim dalı başkanlığını yürütmüştür. Görev yaptığı süre içinde sayısız öğrenci ve uzman yetiştirmiştir. Dr. Zileli’nin Türk tıbbı ve psikiyatrisine en önemli katkısı, çağdaş anlamda dinamik psikoterapiyi ülkemizde tanıtması ve bu bakış açısı ile yetişmiş psikiyatristler yetiştirmesidir. Psikiyatri alanındaki tedaviler arasında öğrenmesi ve uygulaması en güç olan, en çok zaman, emek ve ustalık gerektiren alan psikoterapi alanıdır. Bu alandaki eğitimin gerektirdiği gerçek usta çırak ilişkisini kurmada Dr. Zileli en üstün örneklerdendir.  Hacettepe’de çalıştığı yıllarda başlayan, Başkent Üniversitesinde de sürdürdüğü bu çabaları sayesinde birçok öğrencisi psikoterapi alanında kendilerini geliştirme motivasyonu kazanmış ve psikiyatri alanında çok ihtiyaç duyulan bu alanı kendi kurumlarında geliştirmişlerdir. 

Dr. Zileli hayatını öğrenci ve asistan eğitimine adamış bir isimdir. Gerek Hacettepe’de geçirdiği yılları, gerekse Başkent Üniversitesindeki çalışmalarında yalnızca kendi çalıştığı kurumdaki asistanlara psikoterapi eğitimi ve süpervizyonu vermekle kalmayıp diğer üniversitelerden asistanların da bilgi ve deneyiminden yararlanmasına yönelik bireysel ve grup psikoterapisi eğitimlerini aksatmadan sürdürmüştür. Mesleğine olan saygısı ve sevgisi, öğrencilerine meslek sevgisini aşılamakta temel etkenler olmuştur. Tıp öğrencilerine yıllar boyunca anlattığı derslerle insanın biyolojik varlığı yanında ruhsal varlığını da tanımalarını, insanı biyopsikososyal bir varlık olarak ele almanın önemini kavratmıştır. Asistanlarına sadece hastaları anlama ve tedavi konusunda değil, kendilerini tanıma konusunda da eğitimler vermiştir.

Dr. Zileli, tüm meslek yaşamı boyunca kendini hastalarına ve öğrencilerine adamış örnek bir hekim ve eğitimci olmuştur. Çalışkanlığı, alçakgönüllülüğü ve hümanistik yaklaşımı ile öğrencilerine rol modeli olmuştur. Meslektaşlarına saygılı ve yardımcı, öğrencilerine karşı sevecen ve fedakar olmuştur. Yetiştirdiği öğrenciler gerek ülkemizde gerekse yurtdışında psikiyatri alanında başarılı isimler olmuşlardır. Eğitim ve uzmanlık verdiği kişilerin birçoğu ülkemizdeki üniversitelerin psikiyatri bölümlerinin kurucuları ve bölüm başkanları olmuşlar, Dr. Zileli’nin insana yaklaşımdaki ustalığını kendi yetiştirdikleri öğrencilere taşımışlardır.