17. APG RAPORU

psikiyatri.org.tr /

17. APG RAPORU

17. Anadolu Psikiyatri Günleri 11-14 Haziran tarihleri arasında Zonguldak’ta  200 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Psikiyatride epidemiyolojinin öneminin vurgulandığı bu buluşmada 80 konuşmacı, 26 panel, bir kurs, ve bir çalışma grubunu gerçekleştirmiştir.  Epidemiyolojinin psikiyatriyi anlamadaki yerinin ortaya konduğu oturumlarda çeşitli psikiyatrik bozuklukların epidemiyolojisi ile ilgili bilimsel kalitesi yüksek sunumlarda ülkemiz ve dünyadaki durum ortaya konmuştur. Hemen tüm toplantılarda epidemiyolojik verinin psikiyatrinin kavramsallaştırılmasındaki açık önemi yanında özellikle kayıt sistemlerinin eksikliği olmak üzere ülkemizde yapılacak çalışmalara ihtiyacı ortaya koymuş ve bu alanda bir ışık yakmıştır. Özellikle ülkemizdeki epidemiyolojik çalışmaları içermesi bakımından kongre kitapçığı basılı bir kaynak olarak göz doldurmaktadır.

Ayrıca 19 poster bildirisinin sunulduğu 17. APG’de epidemiyoloji yanında iş ve çalışma yaşamının başkenti Zonguldak’a yakışır şekilde  iş ve işçi sağlığı, meslek hastalıkları ve psikiyatri, bir tıp kongresinde ilk kez olmak üzere mobbing kavramı, ruh sağlığı hizmetlerinin örgütlenmesi ve ilişkili sorunlar ile etik ve bilimsel yönden psikobiyografi masaya yatırılıp başarı ile tartışılmıştır. Artık gelenekselleşmeye ve kurumsallaşmaya başlayan “Uzaktaki Uzmanlar Konuşuyor” oturumu da 17. APG bünyesinde ilgi çeken bir oturum olmuştur.

17. APG süresince BTDK I-Yürütme Kurulu ve BTDK II- Düzenleme Alt Kurulu, ile TPD MYK toplantıları da icra edilmiş, bu toplantılarda 18. APG, 44. ve 45. UPK ve 13. YT Bahar Sempozyumlarının düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.

6 konuşmacı çeşitli sağlık sebeplerinden dolayı katılamamıştır. Toplantı salonlarında doluluk  katılımcı sayısına paralel olmak üzere 15  ile 70 arasında değişim göstermiştir. Bilimsel programın yoğunluğu nedeniyle sosyal program düzenlenmemesine rağmen katılımcılar Zonguldak’ın tabii güzelliklerinin katkısıyla bu durumdan şikayetçi olmamışlardır. Bireysel olarak yapılan Amasra, Safranbolu ve turistik yerlerin ziyaretleri özellikle son gün katılımcı sayısının azalması ile sonuçlanmıştır. 

Ulaşımın nispeten zahmetli olması yanında yeni  kurulan bir Tıp Fakültesi olarak Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin ev sahipliği gibi dezavantajlarına rağmen başarı ile gerçekleşen Anadolu Psikiyatri Günleri TPD’nin düzenlediği ve psikiyatri camiasının ilgisinin gelecekte de süreceği bir toplantı olacağının sinyalini vermiştir. Pamukkale’den devralınan bayrağı Afyon’a devretmenin haklı gururu düzenleme kurulunda yer alan tüm üyelerindir. Bu yönüyle psikiyatrinin yeni gelişen kurumlarına bir yüksek kürsü olabilmesi Anadolu Psikiyatri Günlerinin yeni bir misyonu olarak ortaya çıkmaktadır.

Özellikle konaklama ücretlerinin yüksek bulunduğu toplantının mali profili, kesinleşince camiamız durumdan haberdar edilecektir.  Kongre Düzenleyici Kuruluş olan İnteryum aktif çalışmalarıyla herhangi bir aksamaya müsaade etmediği gibi üst düzey profesyonellikleri ile katılımcıların kongreden memnuniyetinine büyük katkıda bulunmuştur.

Türkiye Psikiyatri Derneği, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve TPD Bolu Şubesi işbirliği ile gerçekleştirilen 17. APG’ye katılımınız ve desteğiniz için teşekkür eder yapıcı eleştirilerinizin diğer APG’ler için yol gösterici olacağını hatırlatmak isteriz.

18. Anadolu Psikiyatri Günlerin’de Afyon’da buluşmak üzere..
Saygılarımızla;

Düzenleme Kurulu adına,
Doç. Dr. Numan KONUK
17. APG Genel Sekreteri