ADLİ PSİKİYATRİ BÇB TOPLANTISI

psikiyatri.org.tr /

            Adli psikiyatri BÇB 12. Bahar Sempozyumu ve Yıllık Toplantı'sında 26.4.2008 tarihinde 6 üye ile toplandı.

            Toplantıda, sempozyumda yer alan “acil psikiyatride yasal ve etik ilkeler” başlıklı panele emek veren arkadaşlarımız Ö. Canbek, M. Efe Sevim ve C. Ger’e özenli çalışmaları nedeniyle teşekkür edildi.

            Koordinatörlüğe Dr. Hüseyin Soysal’ın devam etmesine,

            Toplantıya katılarak üyelik isteminde bulunan Dr. Sertaç Ak’ın üye kaydedilmesine,

            44. UPK için panel önerileri hazırlanmasına,

            Adli psikiyatri etik ilkeleri için yapılan hazırlıkların gözden geçirilerek son halinin verilmesi ve ulusal kongrede MYK’na iletilmesine karar verildi.

 

                                                                                                          Dr. Hüseyin Soysal
                                                                                                               Koordinatör