Bütün işçiler ruhsal ve bedensel açıdan sağlıklı koşullarda çalışma hakkına sahiptir…

psikiyatri.org.tr /

Soma faciasının 10. yıldönümünde, hayatını kaybeden maden işçilerimizi anıyor, yakınlarına başsağlığı dileklerimizi yeniden iletiyoruz. Bu büyük faciaya tanıklık eden bütün yurttaşlarımızın yaşadıkları acıyı; facianın sorumlularının henüz cezalandırılmamış olması ve sonrasında yurdumuzun başka madenlerinde benzer faciaların tekrar tekrar yaşanması nedeniyle hissettikleri öfkeyi paylaşıyoruz.

Bütün işçiler ruhsal ve bedensel açıdan sağlıklı koşullarda çalışma hakkına sahiptir. Bu hak ülkemizin de imzacısı olduğu uluslararası anlaşmalar ile güvence altına alınmıştır. Bu anlaşmaların hayata geçirilmesini ve işçilerin ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı koşullarda çalışabilmesi için gereken ortamın sağlanmasını yetkili kuruluşlardan talep ediyoruz.

Ülkemizde, 2024 yılı için yayınlanan verilere göre, çalışma koşulları nedeniyle günde 5 işçinin hayatını kaybediyor olması, Soma faciasının her gün yaşanmaya devam ettiğinin açık bir göstergesidir. Yaşam hakkının korunamadığı koşullarda ruhsal iyilik halinden söz edilemez.
İş cinayetleri, iş kazaları, çocuk işçilik, göçmen işçiliği, mevsimlik işçiler, iş yaşamındaki cinsiyetler arası eşitsizlikler, güvencesiz ve sigortasız çalışma, mobing gibi ülkemizde çalışma hayatını şekillendiren sorunlar ruhsal bozuklukların en önemli nedenlerindendir. Yurttaşlarımızın ruhsal sağlıklarının korunabilmesi ve iyileştirilebilmesi için iş yaşamındaki sorunlarla mücadele etmek hepimizin öncelikli görevidir. Bu sorunlara müdahale etmekle yükümlü yetkilileri görevlerini yapmaya davet ediyoruz.

Sorunlarla mücadele etmek ruh sağlığımızı güçlendiren faktörlerden birisidir. Hak aramak, hak arayışına destek olmak, dayanışma içinde olmak yaşadığımız veya tanık olarak maruz kaldığımız travmaları aşabilmenin önemli koşullarındandır. Yurttaşlarımızı yaşam hakkımız için, ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı koşullarda çalışma hakkımız için dayanışmaya ve mücadeleye çağırıyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği
Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi