PROF. DR. SELAHATTİN ŞENOL'U KAYBETTİK

psikiyatri.org.tr /

PROF. DR. SELAHATTİN ŞENOL'UN ÖZGEÇMİŞİ

Doğum yeri ve tarihi

Ankara / 30 Nisan 1959

I. MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

1976-1983

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1985-1990

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Araş. Gör.

1990-1991

Malatya 200 Yataklı Asker Hastanesi Psikiyatri Uzmanı (Askerlik Hizmeti)

1990-1994

Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Psikiyatri Uzmanı

1994-1997

Gazi Ü.T.F. Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Çocuk Psikiyatrisi Araştırma Görevlisi

Ekim 1997

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi

19 Aralık 1997

Doçent Doktor

Halen-

Gazi Ü.T.F. Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı'nda, Öğretim Üyesi

III- Üye Olduğu Dernekler:
- Türkiye Ruh Sağlığı Derneği
- Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları Derneği (PAUD)
- Türkiye Psikiyatri Derneği - (Kurucu üye)
- Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Psikiyatri Birliği Derneği - (Kurucu üye)

VI-Bilimsel Dergi Yayın Kurulu:
- Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi: 3P (7 yıldır)
- Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi (4 yıldır)
- Klinik Psikiyatri Dergisi (3 yıldır)
- Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED (3 yıl)

TEZ

1. (Psikiyatri): Borderline Kişilik Bozukluğunun Diğer DSM III R B Kümesi Kişilik Bozuklukları ile  Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması, Ankara-1990

2. (Çocuk Psikiyatrisi) Dikkat Eksikliği Yıkıcı Davranış Bozukluklarının Klinik  Özellikleri, Aynı Grup ve Diğer  DSM-IV Tanılarıyla Birliktelikleri, Risklerin ve Tedavi Eğiliminin Belirlenmesi, Ankara-1997

ARAŞTIRMA ALANLARI
1. Ruhsal bozuklukların nedenlerine yönelik araştırmalar

2. Çocuk ve ergen psikofarmakolojisi

3. Ruhsal bozuklukların epidemiyolojisine ilişkin araştırmalar