TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ 21. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI DUYURUSU

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği 21. Olağan Genel Kurulu 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 11:30’da, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mazhar Osman Eğitim ve Toplantı salonunda toplanacaktır.

Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, toplantı aynı yer ve saatte, 21 Nisan 2024 Pazar günü saat 11:30’da, aynı gündemle toplanacaktır.

Genel Kurula katılmanızı diler, saygılarımızı sunarız.

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

1-         Açılış

2-         Genel Kurul Divanı’nın oluşturulması;

3-         Saygı duruşu ve açılış konuşmaları;

4-         Merkez Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarının, Denetleme Kurulu raporunun okunması, tartışmaya açılması ve yönetim kurulunun aklanması;

5-         Genel Kurul kararlarının oluşturulması;

a)       MYK’ya taşınmaz alma ve satma konusunda yetki verilmesi

b)       Güncellenen “Psikiyatri Meslek Etiği İlke ve Kuralları”

c)       Yeterlik Kurulu Yönergesinde değişiklik önerisi

d)       TPD üyelik aidatının güncellenmesi

6-         Yeni Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu seçimi; 

7-         Dilek, öneriler ve kapanış;