30 Mart Dünya Bipolar Günü Ortak Açıklamamız

psikiyatri.org.tr /

30 Mart, tüm dünyada ve ülkemizde bipolar bozuklukla ilgili farkındalık, dayanışma ve toplumsal damgalamaya karşı mücadele günü olarak kutlanmaktadır. Her yıl bu özel günde, bipolar bozukluğu olan bireyler, onların yakınları ve ruh sağlığı çalışanları bir araya gelerek, toplumda yaygın olan yanlış inançlarla mücadele etmektedirler.


Bipolar bozukluk, tekrarlayan depresyon (çökkünlük) ve mani (taşkınlık) dönemleriyle seyreder. Ancak mani ve depresyon dönemleri dışında kişi olağan duygudurumuna ve işlevselliğine dönebilir. Günümüzde mevcut tedavi seçenekleriyle bipolar bozukluğun manik ve depresif dönemleri etkili bir şekilde kontrol altına alınabilmekte, koruyucu tedavilerle yeni atakların ortaya çıkması engellenebilmektedir. Maalesef, toplumda hâlen yaygın olan yanlış inançlar ve damgalama, bipolar bozukluğa sahip olan bireylerin tedaviye ulaşmalarını ve bu tedaviyi kabul etmelerini engellemektedir.

Bipolar bozukluğun varlığı, eğitim almayı, meslek sahibi olmayı, çalışmayı, evlenmeyi, çocuk sahibi olmayı veya olağan bir yaşam sürmeyi engellemez. Doğru tedavi yaklaşımlarıyla bipolar bozukluğa sahip olan bireyler sağlıklı ve üretken bir yaşam sürebilmektedirler.  Önemli olan kişilerin uygun tedavi seçenekleriyle buluşabilmesidir. Bipolar bozukluk tanısını kabul ederek tıbbi tedavi ve psikososyal destek yöntemlerine erişmek; kişinin atabileceği ilk ve önemli adımlardan biridir. Ancak, bipolar bozukluğu olan bireylerde tedaviye karşı isteksizlik sık görülmektedir. Bu isteksizliğin en önemli sebeplerinden biri, bipolar bozukluğa dönük olarak tehlikelilik, güvenilmezlik, düzelmezlik gibi haksız yakıştırmaların basında ve medyada yer almasıdır. Toplumda bu tür yanlış inançların yayılması, bipolar bozukluğu olan kişilerin kendilerini damgalamalarına, tanı ve tedaviyi reddetmelerine yol açmaktadır.

30 Mart Dünya Bipolar Günü, bu yanlış inançlara ve damgalamaya karşı farkındalık oluşturarak, toplumda bu konuda bilinçlenmeyi ve destek vermeyi amaçlamaktadır. Bipolar bozukluğa dair doğru bilgilerin yayılması ve toplumda sağlıklı bir tartışma ortamının oluşturulması, bu güçlü mücadelenin temelini oluşturmaktadır.

Bugün, Bipolar Yaşam Derneği, Lityum Derneği, Şizofreni Dernekleri Federasyonu, Bipolar Bozukluklar Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği olarak hep birlikte, bipolar bozukluğa dair yanlış inançlara ve damgalamaya karşı durmak için bir aradayız. Bu zorluğun üstesinden gelmek, ancak toplumun tüm kesimlerinin birlikte çalışmasıyla mümkündür. Bu nedenle, toplumun tüm paydaşlarını, bipolar bozukluğa dair farkındalık oluşturma ve destek verme konusunda daha aktif olmaya davet ediyoruz.

30 Mart Dünya Bipolar Günü'nü kutlarken, toplumun her bireyine, bu konuda daha duyarlı ve anlayışlı olma çağrısında bulunuyoruz. Hep birlikte, daha sağlıklı ve kapsayıcı bir toplum için çalışmaya devam edelim.

Hep birlikte daha güzel günlere!