TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİNDEN ŞEF ATAMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

psikiyatri.org.tr /


Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı, 2005 yılı Kasım ve Aralık aylarında Eğitim Hastaneleri şef ve şef yardımcılığı kadrolarını açıklamadan ve herhangi bir sınav yapmadan doğrudan şef ve şef yardımcısı atamaları yapmıştır. O dönemde TPD tarafından, şef yardımcısı/şef olabilme koşullarını taşıyan birçok uzman, başasistan ve şef yardımcısının akademik geleceğinin önünün kapatılarak ciddi bir mağduriyet yaratıldığı ve uygulamanın eşitlik ilkesine uygun olmadığı belirtilmişti.

Belirtilen atamaların Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 27.12.2007 tarih, 2007/1444 esas, 2007/1851 karar sayılı kararı ile iptaline karar verildiği öğrenilmiştir.

Bu karar sonrasında 12.3.2008 tarihinde çıkarılan Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik yapılması hakkındaki yasayla (Kanun No. 5748) (http://www.memurlar.net/haber/105456/), şef yardımcısı/şef atamalarına ilişkin yeni düzenleme yapılmış, ancak bu yasada yeralan geçici madde ile iptal edilen atamaların önceki atama sürecine benzer, yeniden ve hızlı bir şekilde yapılabilmesine olanak veren bir düzenlemeye gidildiği görülmüştür. 

Daha önceki atamalarda olduğu gibi, bu dönemde de şef yardımcısı/şef olabilme koşullarını taşıyan birçok uzman, başasistan ve şef yardımcısının akademik geleceğinin önünün kapatılarak ciddi bir mağduriyete yol açılacağı ve uygulamanın eşitlik ilkesine uygun olmayacağı açıktır. Bu nedenle olası atamalar konusunda üyelerimizin sağduyulu ve adalet duygusu ile hareket etmelerini önerir, talep edildiğinde mağdur olabilecek üyelerimizin haklarını korumaya yönelik her türlü hukuki desteği sağlayacağımızı duyururuz.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu