2023 Yılında Türkiye Psikiyatri Derneği

psikiyatri.org.tr /

2023 yılının yoğun ve mesleğimiz açısından zorluklarla dolu günlerini geride bırakıyoruz. Pandeminin ardından geçtiğimiz dönemde sizlerin katkısı ve dayanışma gücü ile birlikte yürüttüğümüz derneğimiz etkinliklerini hatırlatmak, sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ayrıntılı faaliyet raporunu ise Mart ayında paylaşacağız.

Hatırlayacağınız üzere 2023 yılını meslektaşlarımızın vefat haberleri ile karşılamıştık. Bu amaçla Yılın ilk MYK’sını İzmir’de yapmış, meslektaşlarımızın ruh sağlığını korumak için koruyucu önlemlerin alınmasına yönelik girişimleri başlatma kararı almıştık. Derneğimizin önceki yıllarda başlattığı ruh sağlığı çalışanlarının ruh sağlığını desteklemeye yönelik faaliyetleri ve düzenlenen çalıştayın sonuçlarını da değerlendirerek, çeşitli kurulların da katılımını sağlanarak Psikiyatristlerin Ruh Sağlığını Destekleme Projesi Görev Grubu kuruldu ve meslektaşlarımızın ruh sağlığını desteklemeye yönelik somut hedefler ve algoritma ile hazırlanan eylem planı uygulanmaya başladı.

Ne yazık ki 2023 yılı ülkemizin karşılaştığı en büyük felaketi de beraberinde getirdi ve ülkemiz ardışık yıkıcı depremler ile sarsıldı. Temmuz 2022’de Afetlere Hazırlık ve Müdahale Birimi kuruluşunu başlatmış olmamız bizi bir adım önde başlatsa da depremin yıkıcı etkisi öngörülerin ötesindeydi.

6 Şubat Depremlerinin ardından geçen 10 ay hepimiz için yoğun ama Türkiye Psikiyatri Derneği olarak toplumsal ihtiyaca dokunabildiğimiz bir dönem oldu. Afet Kriz Yönetimine geçerek, Afetlere Hazırlık Müdahale Birimiz ile birlikte bölgelerinde özveri ile çalışan Şube Yönetimlerimiz, Derneğimizin Onuru olan Deprem Gönüllüleri, Derneğimizin tüm Kurul ve Çalışma Birimlerinin yoğun emek ve çabaları ile deprem faaliyetlerimiz yürütüldü. Deprem döneminde yürüttüğümüz faaliyetlerle Türkiye Psikiyatri Derneği ülkemiz psikiyatri tarihinin en güzel dayanışma örneklerinden birini sergilemiş oldu. 6 Şubat günü planlanmasına başlayan faaliyetlerimizde:

 • Deprem ve Ruh Sağlığı Eğitimleri, TPD Süpervizyonları, “Afet Dönemlerinde …” Webinar serisi
 • Antakya, İskenderun, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yürütülen Saha ve Gönüllü Faaliyetleri ve ruh sağlığı hizmetleri
 • Deprem saha rapor ve değerlendirmeleri
 • Saha faaliyetlerinde kullanılmak üzere TPD’ye ait karavan satın alınması
 • TPD web sayfasında oluşturulan Deprem ve Ruh Sağlığı kaynak sayfası ve Çevrim İçi Ruhsal Destek Sistemi
 • TPD Şubelerinde yerelde yürütülen destek ve eğitim faaliyetleri
 • Bölgedeki Hekimlerin Hakları ve Psikososyal İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 • Bölgedeki Psikiyatri Uzmanlık Eğitiminin Desteklenmesi ve Güçlendirilmesi
 • Başta Türk Tabipleri Birliği ve uzmanlık dernekleri olmak üzere, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği
 • Ulusal ve uluslararası kurumlarla yürütülen ortak projeler
 • Halka yönelik bilgilendirme materyalleri ve Psikiyatriden Gündeme yayınları

yer aldı. Tüm kurullarımız ve dernek organlarımız ile uyum içinde çalışmamızın bir sonucu olarak ortaya çıkan faaliyetlerimizin ardından derneğimiz İstanbul Tabip Odası tarafından Kurumsal Dayanışma Ödülüne layık görüldü, Türk Tabipleri Birliği tarafından teşekkür plaketi verildi. Yalnızca ana başlıklarını sunduğumuz bu faaliyetlerin her birinde günlerce süren emeğin, yazılacak sayfalar dolusu deneyimin olduğunu biliyoruz. Bu dönemde büyük bir özveri ile görev ve sorumluluk alan tüm üyelerimize gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz.

2022 yılında düzenlenen TPD Etik İlkeleri Güncelleme Çalıştayı’nın ardından derneğimiz bünyesinde yürütülen faaliyetlerle Psikiyatride Meslek Etiği İlke ve Kuralları Taslak Metni oluşturuldu. Taslak metin üyelerimizle paylaşıldı ve TPD Genel Kurulu öncesi 59. Ulusal Psikiyatri Kongresi Forumunda tartışıldı.

Derneğimizin 25 yıldır bıkmadan inatla çalışmalarını sürdürdüğü Ruh Sağlığı Yasası çalışmaları yoğun bir gündemle devam etti. 2023 yılında TBMM Sağlık Komisyonunun Ruh Sağlığı Yasası Teklifi meclise sunuldu. Derneğimiz Ruh Sağlığı Yasası Görev Grubu faaliyetleri ile Yasa Teklifi üzerinde yoğun bir geribildirim ve öneri çalışmaları yürüttü. Yasa Teklifinin görüşmelerinde uyarıcı ve rehberlik edici görevini yerine getirdi. Ancak ne yazık ki Yasa Teklifi hakkında TBMM’de sonraki aşamalara geçilmedi. Derneğimizin Ruh Sağlığı Yasası konusunda önümüzdeki dönem izlenecek yol haritası üzerinde çalışmalarına devam etmekte. 

59. Ulusal Psikiyatri Kongresi Ekim ayında Ankara’da, Depremler ve Ruh Sağlığı Sempozyumu ile birlikte “Yıkımların Ardından Dayanıklılık ve Umut” teması ile gerçekleştirildi. Kongrede TPD Kurumsal Dayanışma Ödülü Türk Tabipleri Birliği ve Adana, Adıyaman, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, İstanbul, İzmir Tabip Odalarına verildi. Aynı zamanda TPD Ruh Sağlığına Hizmet Ödülü Kadın Hekimlere Eğitime Destek Vakfı’na (KAHEV),TPD Ruh Sağlığı Basın Ödülleri Ayla Türksoy ve İrfan Aktan’a verildi. Bilimin dayanışma ile harmanlandığı kongre ve sempozyum için asistan hekim ve genç psikiyatristlere yönelik burslara ek olarak deprem bölgesi için yapılan planlama ile 232 katılımcıya burs sağlandı. 59. Ulusal Psikiyatri Kongresi zengin bilimsel program içeriği, deneyimin gelecekle bütünleştiği Depremler ve Ruh Sağlığı Sempozyumu ve 1451 katılımcısı ile 2023 yılının en önemli ve büyük etkinliği oldu.

2023 yılının en önemli faaliyetlerinden biri de derneğimizi geleceğe taşıyacak Eğitim Planlama ve Düzenleme Kurulu’nun kurulmasıydı. Derneğimizin eğitim faaliyetlerinin yapılanmasına yönelik beliren ihtiyaç doğrultusunda 58. Ulusal Psikiyatri Kongresi Forumunda psikiyatri uzmanlık eğitimini tartışmış, 2022 yılındaki kongrelerimizde ve çevrimiçi toplantılarla TPD’nin eğitim faaliyetlerini yürüten kurullarımızla bir araya gelmiştik. 2023 yılında derneğimizin eğitim faaliyetleri TPD Eğitim Planlama Düzenleme Kurulu çatısı altında toplandı. Bu sayede başta 2011 yılından itibaren yürütülen TPD Psikoterapi Eğitimlerinin kurumsal temsiliyeti kurul bünyesinde sağlandı, şube ve çalışma birimleri eğitim etkinliklerinin koordinasyonu, asistan hekim ve genç psikiyatristlere yönelik periyodik eğitimlerin planlaması organize edildi, uluslararası standartlarda eğitim verilebilecek bir elektronik eğitim platformu çalışmalarına başlandı, psikiyatri akademisi ile anlık ya da asenkron eğitim olanağı ile mezuniyet sonrası eğitimden uzmanlık eğitimine ülkemizin ihtiyaçları derneğimizin öncü rolüne uygun bir niteliğe kavuşmuş oldu.

Geçtiğimiz yıl derneğimiz Hukuk Büro faaliyetlerinin de çok yoğun olduğu bir yıl oldu. Üyelerimizin yaşadığı özlük hakları ihlallerine yönelik danışmanlık, Merkezi Bilgi Yönetim Sistemindeki usulsüz uygulamalar, Manevi Danışmanlık, Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik, Yataklı Servislerde Acil Tıp Hizmetlerinin Uygulanması Hakkındaki Tebliğ, Dr. Fikret Hacıosman’ın öldürülmesinin arından açılan şiddetsiz bir ortamda çalışabilmek için yürüttüğümüz davalar devam etmekte. Aynı zamanda üyelerimizin bildirdiği sınır ihlallerine yönelik hem merkez hem şubelerimiz nezdinde başvurularımız ve üyelerimizin yaşadığı şiddet olaylarına yönelik TPD Şiddet İzleme ve Önleme Kurulu faaliyetlerimiz yürütüldü.

Derneğimiz kuruluşundan beri ayrımcılığın, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin, savaşın yıkıcı etkilerinin karşısında bir tutum benimsedi. Geçtiğimiz dönemde ayrımcılığın karşısında duran hekimlerimizin hedef gösterilmelerine yönelik kapsamlı faaliyetler, ülkemizde gündeme gelen cinsel kimlikle ilgili ayrımcı tutumlara yönelik açıklama ve uyarılar yapıldı, görüş raporları oluşturuldu. Savaş ve şiddetin gölgesinde ruhsal sağlığın olamayacağına, cinsel kimlik çeşitliliklerine yönelik ayrımcılığın kabul edilemez olduğuna, şiddete ve ayrımcılığa maruz bırakılan kadınların yanında şiddetin karşısında olmaya yönelik basın açıklamaları düzenlendi.

2023 yılında hasta hakları savunucu derneklerle işbirlikleri güçlendirilerek devam etti. 10 ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü, Dünya Şizofreni Günü, Dünya Bipolar Günü gibi ruh sağlığı ile ilgili günlerde Şizofreni Dernekleri Federasyonu, Bipolar Derneği, Lityum Derneği ve Bipolar Yaşam Derneği ile ortak etkinlikler düzenlendi.

Derneğimizin kurumsallığı ve tüzel metinleri doğrultusunda, liyakatle dernek faaliyetlerinin yürütülmesi için derneğimizin tüzel metinleri üzerinde yoğun bir çalışma yürütüldü. Ulusal kongrelerimizde verilen TPD Kurumsal Ödülleri için Ödül Yönergesi, TPD Afetlere Hazırlık Müdahale Birimi Yönergesi oluşturuldu. TPD Eğitim ve Toplantı Yönetmeliği güncellendi ve Genel Kurul’da sunuldu. Halen hazırlanmakta olan Medya Kurulu Yönergesi ve Psikoterapi Eğiticileri Yönergeleri ile derneğimizin kurumsallaşması ve mevzuat çerçevesinde usule ve liyakate uygun yönetimin sürdürülmesi adına yürütülen faaliyetler devam etmekte.

Bu yazıda kısa bir özetini sunmaya çalıştığımız 2023 yılı faaliyetlerimizi, isimlerini anmaya çalıştığımızda sayfaları yetiremeyeceğimiz çok büyük bir aile olan Türkiye Psikiyatri Derneği’nin siz değerli üyeleri ile birlikte hayata geçirdik. Bilim ve etiğin ışığında dayanışma içinde bir arada olacağımız, mesleğimizi güven içinde, nitelikli bir sağlık ortamında, şiddetsiz ve ayrımcılıktan uzak bir şekilde yapabileceğimiz günlere kavuşmak ümidiyle yeni yılınızı kutluyor, saygılarımızı sunuyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu