AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ (APHB) ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ. ÇALIŞTAYDA DERNEĞİMİZİ AFET PSİKİYATRİSİ BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ ÜYELERİ VE MERKEZ YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETERİ TEMSİL ETTİ

psikiyatri.org.tr /

 

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ (APHB) ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ.
ÇALIŞTAYDA DERNEĞİMİZİ AFET PSİKİYATRİSİ BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ ÜYELERİ VE MERKEZ YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETERİ TEMSİL ETTİ.

 

Birlik üyesi Derneklerin travma ve afet birim temsilcileri ve Dernek Genel Başkanlarının ve vekillerinin katılımıyla 11-12 Mart 2008 tarihlerinde Ankara’da afetlerde ve afetler arası dönemde ruh sağlığı önlemlerinin ve müdahalelerinin zamanında, etkin ve yeterli düzeyde yürütülebilmesi, ortak planlamaların yapılabilmesi, gerekli altyapının ve işbirliğinin tesis edilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir Çalıştay düzenlendi. Derneğimizi Afet Psikiyatrisi Bilimsel Çalışma Birimi (APBCB) üyelerimiz ve Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreterimiz temsil etti.

 

Birlik üyeleri: Türkiye Kızılay Derneği (Genel Sekreterya), Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, , Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği veTürk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğinden oluşmaktadır.

 

Derneğimiz Afet Psikiyatrisi Bilimsel Çalışma Biriminden:

Uzm. Dr. Derya AkbıyıkProf. Dr. Cengiz Kılıç
Prof. Dr. Ahmet Tamer AkerDr. Emre Sargın
Uzm. Dr. Uğur ErgunUzm. Dr. Halis Ulaş
Uzm. Dr. Hande Karakılıç
katıldı.
Prof. Dr. Cengiz Kılıç ve Uzm. Dr. Halis Ulaş aynı zamanda Dernek Merkez Yönetim Kurulunu temsilen Çalıştay’da yer aldılar.

Katılımcılar 3 çalışma grubuna ayrılarak:


I. Grup: Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliğinin İşleyiş Planı

II. Grup: Acil Yardım ve İyileştirme Dönemi Çalışmaları

III. Grup: Zarar Azaltma ve Hazırlık Dönemi Çalışmaları başlıkları altında fikir paylaşımında bulundular. Bu gruplardan çıkan öneriler Çalıştay sonuç raporu olarak kayda geçirildi.