Meslektaşımız Bekir Ceylan Görevden Çıkarılma Kararının İptali İçin İdare Mahkemesine Başvurdu

psikiyatri.org.tr /

Balıkesir İnsan Hakları Derneği Başkanı iken “1997 yılında bir yayın organının anket formunu doldurduğu ve bu ankette sorulan işkence ile ilgili soruyu ‘evet’  diye yanıtladığı iddiasıyla görevine son verilen Psikiyatr Dr. Bekir Ceylan, henüz “yargı süreci tamamlanmadan” görevden alındığını söyledi. 

 
“Konu gündeme geldiğinde Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 1997 tarih ve 2627 sayılı kararıyla takipsizlik kararı verilerek suç olmadığı tespit edilmesine rağmen Sağlık Bakanlığı müfettişinin raporu ve yine Sağlık Bakanlığı Disiplin Kurulu kararıyla “memurlukla bağdaştırılamaz” denilerek 657 sayılı memuriyet Kanununun 125/1-E/b maddesi gereğince yasal olmayan bir şekilde 27.01.1999 tarihinde memuriyetten uzaklaştırıldığını” ifade eden Dr. Ceylan “Bursa İdare Mahkemesinin 1999/1214 sayılı kararıyla 03.04.2000 tarihinde tekrar göreve başladım. Sağlık Bakanlığı’nın Danıştay nezdinde yapmış olduğu temyiz isteği Danıştay 12. dairesinin K2002/1726 kararıyla lehime sonuçlandı. Fakat Bakanlığın ısrarla “karar düzeltme istemi” sonunda Danıştay 12. dairesi 14.04.2004 tarih ve K 2004/1283 sayılı kararıyla daha önce lehime verdiği kendi kararını yine kendisi oy çokluğu ile bozmuştur. Sağlık Bakanlığı, Danıştay 12. dairesinin bozmaya ilişkin kararından sonra 26.11.2004 tarihinde durumum henüz mahkeme aşamasındayken aceleyle işime son vermiştir.” demektedir.

 Öte yandan Dr. Ceylan kendi durumunu “28.08.1999 tarih ve 4455 sayılı Af Kanunundan yararlanması gerektiği halde ve “Devlet Personel Başkanlığı’nın 1999-1 sayılı genelgesinin 6. maddesinde “disiplin cezalarına dair kayıtlar ilgilileri müracaatı aranmaksızın dosyalarından çıkarılacaktır” amir hükmüne rağmen bu af kanunundan yararlandırılmadığı”  diyerek savunuyor ve “Amaç, 30 yıllık bir hekim olarak şahsıma oynanan bu oyun tüm demokrasi mücadelesi veren aydınlara bir uyarı ve gözdağıdır.” diyor.

Savunmasını, haksızlığa karşı mücadelesini sürdüren Dr. Ceylan Bursa 1.İdare Mahkemesine başvurduğunu “suç teşkil etmeyen” bir etkinlikten dolayı uğradığı bu haksızlığın giderilmesini, yargı yoluyla “hukuka aykırı işlem”in ortadan kaldırılmasını istediğini, hakkını elde edinceye dek hukuk mücadelesini her zeminde sürdüreceğini ifade etmektedir.