17. Psikiyatri Yeterlik Sınavı Başvuruları Başladı!

psikiyatri.org.tr /

Derneğimizin 17. Psikiyatri Yeterlik Sınavı-Yazılı Aşaması 16 Eylül 2023 Cumartesi günü yapılacaktır.


Son başvuru tarihi 11 Eylül 2023 olarak belirlenmiştir.

Yazılı sınav 3 merkezde (Ankara, İstanbul, İzmir) eş zamanlı olarak yapılacaktır. Katılımcıların sınava girmek istedikleri merkezi başvuru dilekçesinde belirtmeleri gerekmektedir.

Yazılı sınava psikiyatri uzmanlarının yanı sıra eğitiminin son yılında olan tıpta uzmanlık öğrencileri katılabilecektir. Sınava katılmak isteyen meslektaşlarımızın başvuru dilekçesi ve ayrıntıları aşağıda belirtilen belgeleri posta veya e-mail yoluyla (tpdmerkez@gmail.com) TPD Genel Merkezi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Uygulama sınavı ise 18 Ekim 2023 Çarşamba günü yapılacaktır. Uygulama sınavına yalnızca 2021, 2022 ve 2023 yıllarında yazılı sınavda başarılı olmuş, başvuru sırasına göre ilk 25 (yirmi beş) kişi kabul edilecektir. Uygulama sınavına katılmak isteyenlerin başvuru dilekçesi ve ayrıntıları aşağıda belirtilen belgelerle 11 Ekim 2023 tarihinden önce TPD Genel Merkezi'ne başvurmaları gerekmektedir. Dilekçede kazanılmış olan yazılı sınavın tarihi yer almalıdır.
Yeterlik Belgesi almaya hak kazananlar, yeterlik belgesinin geçerli olduğu süre boyunca TPD yayınlarını %25 indirimli alabilecektir. Yeterlik belgesi hem Türkçe hem de İngilizce olarak düzenlenecektir. Yeterlik sınavında başarılı olanların yeterlik belgeleri 22 Ekim 2023 tarihinde 59.UPK kapanış töreninde verilecektir.

Saygılarımızla,

TPD Yeterlik Yürütme Kurulu

Yeterlik Sınavı Yazılı Aşaması:

Son başvuru tarihi: 11 Eylül 2023 

Sınav günü: 16 Eylül 2023 Cumartesi

Başlama Saati: 11.00 

Yer: TPD Ankara, İstanbul ve İzmir Şubeleri


Ankara Adres:

İşçi Blokları Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 57
Regnum Sky Tower K: 8 D: 19 06530
Çankaya - ANKARA
Telefon: (0312) 468 74 97
Mail: tpd-myk@psikiyatri.org.tr
Fax: (0312) 426 04 53

 

İstanbul Adres:

Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi

Meşrûtiyet Mah. Halaskargazi Cad. No:128 K:1 Şişli İstanbul

Tel : (212) 244 96 66

Faks: (212) 244 96 67

 

 

İzmir Adres:

Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi

1375 Sok. No 23, Efes Apt.  Kat 2, D: 5 Alsancak – İzmir

 

Sınav hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Örnek sınav soruları için tıklayınız.

Uygulama Sınavı:

Son başvuru tarihi: 11 Ekim 2023

Gün: 18 Ekim 2023 Çarşamba

Sınav saati: 08.00-13.00


Yer:

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Sıhhiye/ANKARA

 

Yazılı sınav başvurusu:

1. TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu'na yazılı sınava başvuru dilekçesi. (Dilekçe örneği 1)

2.a-   Uzmanlar, Uzmanlık Belgesi fotokopisi ya da uzmanlık eğitimini başarıyla bitirdiğini bildirir belge;

2.b- Asistanlar, asistanlığı süresince asistan karnesi (uzmanlık eğitimi kayıt belgesi) uygulanmışsa, bu belgenin asistanlık yaptığı kurum tarafından onaylanmış bir örneği, yoksa kurumunca yazılmış son yıl asistanı olduğunu bildirir belge. 

3. Asistan hekimler için 700 TL, uzman hekimler için 1000 TL olan sınav ücretinin T. İş Bankası Kavaklıdere Şubesi'ndeki TR41 0006 4000 0014 2090 7593 37 IBAN Numaralı hesaba yatırıldığını gösterir dekontun fotokopisi.
Uygulama sınavı başvurusu (yalnızca yazılı sınavda başarılı olanlar):

1.    TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu'na uygulama sınavına başvuru dilekçesi. (Dilekçe örneği 2)

2. Uzmanlık Belgesi ya da eğitimi bitirme belgesi.
Başvuru adresi:

İşçi Blokları Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 57
Regnum Sky Tower K: 8 D: 19 06530
Çankaya - ANKARA
Telefon: (0312) 468 74 97
Mail: tpd-myk@psikiyatri.org.tr
Fax: (0312) 426 04 53

Dilekçe örneği 1

Tarih:             

Türkiye Psikiyatri Derneği

Yeterlik Kurulu Başkanlığı’na,
16 Eylül 2023 tarihinde yapılacak olan Yeterlik Yazılı Sınavı’na katılmam için gereğinin yapılmasını dilerim.

Dr. ………

Dilekçe eki (lütfen işaretleyiniz):

Son yıl asistanı olduğumu bildirir belge fotokopisi

 

Psikiyatri uzmanı olduğumu bildirir belge fotokopisi

Sınav harcı dekontu fotokopisi


Dilekçe örneği 2

Tarih:             

Türkiye Psikiyatri Derneği

Yeterlik Kurulu Başkanlığı’na,
………………… yılında yapılmış olan yeterlik yazılı sınavında başarılı oldum. 18 Ekim 2023 tarihinde yapılacak olan Yeterlik Uygulama Sınavı’na katılmam için gereğinin yapılmasını dilerim.

Dr. ………