ADLİ PSİKİYATRİ BÇB PANELLER ETKİNLİKLERİ

psikiyatri.org.tr /

ADLİ PSİKİYATRİ BÇB  PANELLER ETKİNLİKLERİ
                                2006-2007

 

 

15. ANADOLU PSİKİYATRİ GÜNLERİ

Panel: TCK ve Adli Psikiyatrik uygulamalar (Dr. Mustafa Sercan)

 

42. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ

Panel: TCK Uygulamalarında İstemdışı Yatışlar ve İnsan Hakları (Dr. Mustafa Sercan, Dr. Gökhan Oral, )
Panel: Sağlık Kurulları ( Dr. Hüseyin Soysal Dr. Fatih Öncü)

 

11. BAHAR SEMPOZYUMU

Panel: Pedofili ve Çocuk Pornografisi ( Dr. B.Rahşan Erim, Dr. Fatih Öncü)

 

Panel: Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı Taslağı ( Dr. Mustafa Sercan, Dr. Solmaz Türkcan)

 

Kurs: ADLİ PSİKİYATRİ

 

TPD BOLU ŞUBESİ ( Dr. Mustafa Sercan, Dr. Fatih Öncü)

TPD ANKARA ŞUBESİ  ( Dr. Hüseyin Soysal)

 

ADLİ PSİKİYATRİ UYGULAMA KILAVUZU

Editör: Mustafa Sercan
Yazarlar: O. Haluk Arslan, Can Ger, Işık Görker, Fatih Öncü, Mustafa Sercan, Meltem Efe Sevim, Hüseyin Soysal, Ahmet Türkcan, Solmaz Türkcan,  Doğan Yeşilbursa

11. Bahar Sempozyumu Adli Psikiyatri BÇB Toplantısına Katılanlar

ALİ RIZA ÇELİKER
AYŞE SOLMAZ TÜRKCAN
BURCU RAHŞAN ERİM
ÇİÇEK HOCAOĞLU
DOĞAN YEŞİLBURSA
FATİH ÖNCÜ
GAMZE SÖNMEZ
HALUK SAVAŞ
HASAN HERKEN
HÜSEYİN SOYSAL
IŞIN SAYIN TAMERK
M.CAN GER
MELTEM EFE SEVİM
MUSTAFA SERCAN
NİYAZİ UYGUR
OSMAN HALUK ARSLAN
ÖZGE ATAY CANBEK
RUKİYE HAYRAN