Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Olağan Genel Kurulu Duyurusu

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Seçimsiz Merkez Olağan Genel Kurulu 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 13.30’da, aşağıdaki gündemle İstanbul Tabip Odası Salonunda (Türkocağı Cad. No:9 K:2-3 Cağaloğlu-İstanbul) toplanacaktır.

Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, toplantı aynı yerde 11 Haziran 2023 Pazar günü saat 13:30’da aynı gündemle yapılacaktır. 

Genel Kurula katılmanızı diler, saygılarımızı sunarız.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu 

 

Gündem

1-  Açılış

2-  Genel Kurul Divanı’nın oluşturulması;

3-  Saygı duruşu ve açılış konuşmaları;

4-  Merkez Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarının; Denetleme Kurulu raporlarının okunması, tartışmaya açılması ve yönetim kurulunun aklanması;

5-  Genel Kurul kararlarının oluşturulması

  1. Yönetmeliklerde değişiklik önerileri;
  2. MYK’ya taşınmaz alma ve satma konusunda yetki verilmesi;

              6-  Dilek, öneriler ve kapanış.