26. Klinik Eğitim Sempozyumu Mayıs 2024’e ertelenmiştir

psikiyatri.org.tr /

4-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında Selçuk/Kuşadası’nda yapılması planlanan TPD Yıllık Toplantısı 2. Uluslararası ve 26. Klinik Eğitim Sempozyumu’nu mevcut hali ile yapamayacağımızı, bu nedenle TPD Yıllık Toplantısı 26. Klinik Eğitim Sempozyumu ve Dayanışma Buluşması adı ile aynı tarihte ama dayanışmayı, deneyim paylaşmayı, birbirimize ulaşmayı ve birbirimizi duymayı sağlayacak şekilde çok daha farklı bir formatta, farklı bir şehirde ve mekanda yapmayı planladığımızı belirtmiştik.

Bu farklı da olsa kongre ve dayanışma buluşması düşüncesinde ülkenin ve deprem bölgesinin toparlanacağı, o bölgede yaşayan meslektaşlarımız için yeni yaşam yerleri ve yol haritası oluşabileceği umudu vardı.
Geldiğimiz noktada hala o bölgedeki meslektaşlarımızın sorunları devam etmekte, bölge insanı için ise ruhsal sağlık ve psikososyal destek için yeterli ve etkili bir hizmetin oluşmadığı görülmektedir.
Türkiye Psikiyatri Derneği olarak böylesi koşullarda 4-7 Mayıs tarihinde bir kongreyi özellikle de bölge meslektaşlarımızın sosyal ve mesleki yaşamı henüz yoluna girmeden yapmamız mümkün olmadığı gibi bölge insanının acil ve uzun süreli destek ihtiyacı varken mali kaynaklarımızı öncelikli olarak yaraları sarmaya ayırmamız elzemdir. Türkiye Psikiyatri Derneği dört merkezde ve güçlü bir planlama ve tüm gücü ile ruhsal sağlık ve psikososyal hizmetlerde aktif görev alacaktır. Sizlerin desteği ve varlığı ile sahada olacağız, yaralara ve duygulara bağ olmaya devam edeceğiz.
Diğer taraftan bir arada olmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktayız, yaşanılan bu deprem sonrasında dernek ve mensupları olarak verdiğimiz hizmetin, yaşanılan mesleki zorluklar ve deneyimin gelecek kuşaklara bilimsel bir bilgi olarak aktarılması ise ihtiyaçtan öte vazifemizdir. İlk kongremizde bu vazifeyi gerçekleştireceğiz.
Bu yılki Klinik Eğitim Sempozyum’unu Mayıs 2024’e ertelesek de eğer koşullar kısmen de olsa düzelirse meslektaşlarımızla bu yıl içinde ayrı bir buluşmayı yapmak hedefindeyiz
Ekim 2023 Ulusal Psikiyatri Kongresi hazırlıklarımız ise sürmekte olup hem kongremizi yapacak hem de kongrede daha güvenli bir yaşam ve daha güçlenmiş mesleki uygulama adına deneyimden bilgiye ve geleceğe aktaracağımız etkinlikler ile bir arada olacağız.

Bu zorlu sürece rağmen sempozyumu planlayabilmek için çaba gösteren Kongre Düzenleme Kurulumuz, Afetlere Hazırlık Müdahale Birimimiz, Şube Yönetimlerimiz, Çalışma Birimlerimiz, başta bölgeden geribildirimde bulan meslektaşlarımız olmak üzere tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Bilim Etik ve Dayanışma ruhu ile güzel, güvenli yarınlara..

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu