14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun

psikiyatri.org.tr /

102 Hekim meslektaşımızı, onlarca sağlık meslek mensubu çalışma arkadaşımızı, binlerce insanımızı, mekanlarımızı yitirdiğimiz bu dönemde 14 Mart’ı acı ile ama diğer yandan yaraları sarmaya çalışmanın buruk bir sevinci ile karşılıyoruz. 14 Mart biz hekimler ve tüm tıp emekçileri için, tıbbın etik değerlerini, insan haklarını, meslek onurunu, özlük haklarımızı, toplum sağlığının önceliğini savunduğumuz bir dayanışma ve mücadele günüdür. Tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart dayanışma ve mücadele gününü geleceği halkımız ve insanlık için daha güvenli kılma adına ve bir daha önlenebilir acılar yaşanmaması umudu ve dilekleri ile kutlarız!


Bu yıl 14 Mart’a 6 Şubat günü ülkece yaşadığımız büyük bir deprem afetinin yıkıntıları, kayıplarımız, acılarımız ile başladık. Ruh sağlığı çalışanları olarak, doğal afetlerin travmaya yol açan, acı veren, insan ruhunda izler bırakan doğasını da diğer yandan öncesinde ve sonrasındaki ihmallerin, hazırlıksızlıkların, önlenebilir zorluklara ve yıkımlara engel olunmamasının çok daha fazla iz ve acı bıraktığını da iyi biliyoruz.
Deprem kendi yıkıcı doğasıyla acılara yol açarken, binalarımızın çürüklüğü, şehirlerimizin plansızlığı, ülkece hazırlıksızlığımız yaşadığımız acıları bir kat daha artırdı. Yaralılarımızın günlerce göçük altında kalması, hastanelerimizin yıkılması, sağlık hizmetlerinin aksaması, yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle hissettiğimiz çaresizliğin tarifi yok. Göçük altından ses verenlere soğuk havada saatlerce yardım edemeden beklemek yalnızlık duygumuzu arttırdı.

Meslektaşlarımız, ülkenin her yanında yaraları sarmak için canla başla çalıştılar, çalışmaya devam ediyorlar. Ancak, deprem bölgesinde kendileri de depremzede olan meslektaşlarımızın çalışmaya zorlanması hepimizin vicdanını yaraladı.

Deprem bölgelerinde tıpta uzmanlık eğitimi almakta olan meslektaşlarımızın evleri, eğitim gördükleri klinikler iş görmez hale geldi. Ayrıca, deprem bölgesi dışındaki bazı hastanelerin de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmasına tanık olduk. Bu hastanelerin ve bu hastanelerde eğitim alan tıp öğrencilerinin, tıpta uzmanlık eğitimi alan meslektaşlarımızın geleceğinin belirsiz olduğu bir 14 Mart yaşıyoruz. Meslektaşlarımızın, yaşadıkları travmanın yanı sıra belirsizlikle sınanması hepimizi incitiyor.

Öte yandan, yaşadığımız bu büyük travmanın karşısında hiç tereddütsüz dayanışmanın, bir arada olabilmenin iyileştirici gücünü bir kez daha hissettik. Başta Türk Tabipleri Birliği, ona bağlı tabip odaları ve derneğimiz olmak üzere meslek örgütlerimiz tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışma sergilediler. Meslektaşlarımız, toplumsal duyarlılıklarını, fedakârlıklarını en zor koşullarda, barınakları, en basit ihtiyaçları için konforları olmadan çalışarak gösterdiler. Bu ülkenin hekimlerinin ve sağlık çalışanlarının ülke sevgilerini, vicdanlarını ve fedakârlıklarını bir kez daha gördüğümüz bir 14 Mart yaşıyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak insanlığa, halkımıza ve mesleğimize olan yükümlülüğümüzün bilinci ile sahada olduk ve olacağız. Yaralara bağ olmak ve yeniden bir yaşamın kurulmasında fayda sağlamak adına tüm gücümüz ile emek vermeye söz veriyoruz. Bu 14 Mart, birbirimize desteğimizle onarılmamızın ve bu travmayı güçlenerek aşmamızın günü olsun.

Bilim, etik ve dayanışma ile…

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu