Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurasında Deprem Bölgesinde Açılan Kadrolar Hk.

psikiyatri.org.tr /

Derneğimizin 1. Hafta Saha Değerlendirme Raporunda deprem bölgesinde barınma, su temini ve elektrik gibi temel yaşam ihtiyaçları karşılanamadığı belirtilmiş ve Sağlık Bakanlığı’na bölgedeki hizmet sürelerinin gözden geçirilmesi gerektiği uyarısında bulunulmuştu. Takip eden saha değerlendirme raporları ve afet bölgesi koordinatörleri tarafından hazırlanan raporlar depremden doğrudan etkilenen bölgelerde ruh sağlığı hizmetlerinde aksamalar olduğunu, buradaki meslektaşlarımızın halen ciddi barınma sorunu yaşadıklarını göstermektedir.

109. Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurasının ilanında ruh sağlığı ve hastalıkları alanında açılan kadroların yaklaşık 3/4’ünün deprem bölgelerine açıldığı görülmüştür. Kura sonucu bölgeye ataması yapılacak meslektaşlarımız için Türkiye Psikiyatri Derneği olarak hem bölgedeki koşulları anlatan hem de bölgedeki zorunlu hizmet süresinin kısalması gerektiği, ivedilikle bölgeye atanacak sağlık çalışanları için barınma ve temel ihtiyaçların sağlanmasına yönelik bir organizasyon yapılıp duyurulması gerektiği yönünde Sağlık Bakanlığı’na tekrar bir yazı gönderilmiştir. Bölgeye ataması yapılan meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu ve bölgedeki koşulların iyileştirilmesi için süreci takipçisi olacağımızı duyururuz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu

109. DHY hakkında Sağlık Bakanlığı’na iletilen yazının tamamı için tıklayınız.