ASİSTAN DR. MELTEM İLTER'E YAPILAN SALDIRIYA İLİŞKİN YARGILAMA SONUÇLANDI

psikiyatri.org.tr /

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ VE İSTANBUL TABİP ODASI

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

12 Haziran 2007 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli     Dr. Meltem İlter’e hastane bahçesinde bıçakla saldırıp yüzde kalıcı iz bırakacak şekilde  yaralanmasına neden olan B.Ü. isimli şahıs hakkında Bakırköy 8. Sulh Ceza Mahkemesinde  sürdürülen ceza davası 18.02.2008 tarihinde sonuçlanmıştır. Mahkeme, sanığı 9 yıl hapis cezası ile cezalandırmıştır. Şimdiye dek hekimlere yönelik  şiddet olaylarında mahkemelerin verdikleri cezaların yetersizliği ve para cezasına çevrilmesi gibi durumlar göz önüne alındığında kararın önemli olduğunu düşünüyor ve bu duyarlılığın sürmesini diliyoruz.

Son yıllarda hekimlere yönelik şiddet olaylarının hızlı bir artış gösterdiği aşikardır.  TTB ve TPD olarak daha önce de çeşitli şekillerde dile getirdiğimiz ve tepkimizi gösterdiğimiz bu ve benzeri şiddet olaylarının cezasız kalmaması ve en ağır şekilde cezalandırılması için davaların takipçisi olacağımızı bildiririz. Ancak sağlık politikalarındaki hızlı ve fütursuz değişimlerle tüm hekimlerin çok ağır çalışma şartlarında çalışmaya zorlandığı, verilen hizmetin niteliğinin değil niceliğin önemsendiği, sağlık alanındaki tüm sorunlardan hekimlerin sorumlu olarak gösterildiği bir dönemde hekimlere yönelik şiddet olaylarının devam edeceği yönündeki endişemiz sürmektedir.

         Kamuoyuna duyurulur,

 

Türkiye Psikiyatri Derneği                                           İstanbul Tabip Odası