Deprem Yaşayanların veya Yakınlarının Ücret Alınmaksızın Ruh Sağlığı Hizmetlerinden Faydalanması

psikiyatri.org.tr /

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen depremin ardından birçok meslektaşımız mesleki ve uzmanlık bilgisini gönüllü bir faaliyet olarak ücret almaksızın depremzedeler ile yakınlarına ruh sağlığı hizmetleri vermek istediklerini Derneğimize iletmiştir. Bu faaliyetleri nedeniyle vergi yükümlülüğü doğup doğmayacağını, mali kayıtların nasıl tutulması gerektiğini sormuştur.

Konuya ilişkin Hukuk Büromuzun görüşü doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’na ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na ekteki başvurular yapılmıştır. Özetle; depremzedeler ile bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına herhangi bir karşılık olmaksızın, gönüllü olarak, hekimlik insani değerleri kapsamında ruh sağlığı hizmeti sunulması halinde vergi yükümlülüğünün doğmayacağı değerlendirilmektedir.

İlgili kurumlardan yanıt gelmesinin zaman alabileceği öngörülmektedir. Ancak deprem yaşayanlar ile bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına sunulacak sağlık hizmetleri acil nitelikte olduğundan, bu süre içerisinde gönüllü faaliyetleri yürütecek olan meslektaşlarımıza;

  • Protokol defteri ile hasta dosyasına “Hasta depremzededir/depremzede yakınıdır. İnsani hekimlik değerleri kapsamında psikiyatri uzmanlık bilgimiz hiçbir karşılık alınmaksızın gönüllü sunulmuştur.” yazılmasını,
  • Gönüllü olarak baktıkları depremzedeler ile yakınlarının sayısal verilerini, herhangi bir kişisel veri içermeksizin, aylık olarak kayıtlı bulundukları Tabip Odası’na bildirmelerini

Önermekteyiz. Herhangi bir sorusu, tereddüdü olan meslektaşlarımızın Derneğimiz Hukuk Bürosunu arayabileceğini bilginize sunarız. Kurumlara yaptığımız başvurulara cevap verilmesi halinde sizlerle paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu

Sağlık Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılan başvurular