İSTANBUL TABİP ODASI ONUR KURULU'NUN ERGON MENGİ'YE PARA CEZASI TTB YÜKSEK ONUR KURULU'NCA ONANDI

psikiyatri.org.tr /

Türk Nöropsikiyatri Derneği üyesi olması nedeniyle, kitabı ve gazete yazıları Doç. Dr. Mustafa Sercan, Doç. Dr. Solmaz Türkcan ve Doç. Dr. Doğan Şahin’den oluşan derneğin Etik Kurulu tarafından incelenmiş,   Etik Kurul'un 02.03.2001 tarihli raporunda Ergon Mengi’nin bu kitabında “hastasının sırlarını açıklaması”nın meslek etik kurallarına aykırı olduğu ve dernek tüzüğünün 10. maddesi uyarınca, raporun ilgili üyeye de bildirilmesine ve üyelikten çıkarılmasının Genel Kurul’a teklif edilmesine ve konunun Istanbul Tabip Odası'na bildirilmesine karar verilmiş ve E. Mengi Ocak 2002 de yapılan Olağan Genel Kurulda oybirliği ile üyelikten çıkarılmıştı.

Bu başvurular üzerine Dr. Ergon Mengi hakkında daha önce İTO Onur Kurulu tarafından "meslekten geçici uzaklaştırma" cezası gerektiren bu suç için kişinin artık mesleğini yürütmüyor olması nedeniyle uygulanabilir bir ceza olması bakımından para cezası verilmesi üzerine TTB Merkez Onur Kurulu kararın yeniden görüşülmesi yönünde karar vermiş, İTO Onur kurulu'nun kararında ısrar etmesi üzerine 25 Aralık 2004 günkü oturumunda para cezasını onamıştır.