8 Ocak 2023 Büyük Hekim Buluşması

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız,

Mesleki bağımsızlık ve serbest meslek hakkımızı korumak için İstanbul Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve sayısı 60’ı aşan uzmanlık derneğinin organizasyonu ve katılımıyla 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 12.00’de Kadıköy İskelesinde Büyük Hekim Buluşması düzenlenecektir. Değerli üyelerimizi bu etkinliğe davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu