Türkiye Psikiyatri Derneği Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Programı

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız,

Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından 2009 yılından bu yana düzenlenen ve meslektaşlarımızın meslek yaşamına uyumunu kolaylaştırmayı amaçlayan Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Programı, bu yıl 9-12-16-19 Ocak 2023 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Türkiye Psikiyatri Derneği Eğitim Planlama ve Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından hazırlanan programa, daha önce bu eğitimi almamış ve uzmanlık eğitimini tamamlamaya bir yıl ya da daha az süresi kalmış psikiyatri uzmanlık öğrencileri ve zorunlu hizmette iki yılını doldurmamış psikiyatri uzmanları katılabilecektir.

Katılım 200 kişiyle sınırlı olup başvuru sırasına göre kayıt yapılacaktır.

Başvuru koşulları;

  • TPD üyesi olmak ve 2022 yılı dahil üyelik ödentilerini yatırmış olmak,
  • 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle uzmanlık eğitiminin tamamlanmasına en çok bir yıl kalmış olmak ya da uzman hekim olarak iki yılını doldurmamış olmak,
  • Daha önce TPD Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Eğitim Programı’na katılmamış olmak.

Başvuru:

Eğitime katılmak isteyenlerin başvuru formunu aşağıdaki bağlantıya tıklayarak 30 Aralık 2022 saat 23.00'a kadar doldurmaları gerekmektedir. Katılımla ilgili değerlendirme sonucu ve çevrimiçi bağlantı bilgileri e-posta yoluyla bildirilecektir.

Başvuru Formu:

https://forms.gle/YGu4UDPvVKo1AkbDA

Sorularınız için aşağıdaki adrese e-posta gönderebilirsiniz:

uyhptpd@gmail.com

 

 

PROGRAM

09 Ocak 2023- Pazartesi

Saat

Konu

Konuşmacı

18:00- 18:15

Açılış  konuşmaları ve programın tanıtımı

TPD MYK Genel Başkanı

EPDK Kurucu Koordinatörü

 

Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım
Doç. Dr. Leyla Gülseren

18:15-19:00

Psikiyatri uzmanı olmak: zorunlu hizmette uzmanın karşılaştığı sorunlar, olumlu deneyimler ve Genç Psikiyatristler Komitesinin (GPK) tanıtımı

Uzm. Dr. Aruz Bozkurt
Uzm. Dr. Muhammet Enes Özel

19:00-20:30

Olgu örnekleriyle askeri psikiyatri uygulamaları

Uzm. Dr. Özgür Maden

20:30-20:45

Ara

 

20:45-22.00

Olgu örnekleriyle etik ihlal durumları: Etik ihlal durumlarında ne yapmalıyım?

Prof. Dr. Mustafa Sercan

 12 Ocak 2023- Perşembe

18:30- 20:00

Olgu örnekleriyle adli psikiyatri uygulamaları
(Bilirkişilik, ceza ehliyeti ve fiil ehliyeti, sürücü muayenesi raporları, SÜDGE, istirahat ve işbaşı raporları, kadına ve hekime yönelik şiddetin ele alınması, çocuk ve yaşlı istismarının bildirimi)

Doç. Dr. Burcu Rahsan Erim

Uzm. Dr. Yasin Hasan Balcıoğlu

20:00- 20:10

Ara

 

20:10-21:00

Olgu örnekleriyle engelli sağlık kurulu raporları

Prof. Dr. Fatih Öncü    

16 Ocak 2023- Pazartesi

18:30-19:20

Çocuk psikiyatristinin olmadığı yerde ne yapalım? (ÇÖZGER ve ÇİM)

Doç. Dr. Sevay Alşen Güney

19:20- 19:30

Ara

 

19:30- 20:20

İstanbul Protokolü nedir ve nasıl uygulanır?

Doç. Dr. Halis Ulaş

20:20-20:30

Ara

 

20:30- 21:20

Kadına yönelik şiddet durumunda psikiyatristler neler yapabilir ?

Doç. Dr. Münevver Hacıoğlu Yıldırım

19 Ocak 2023- Perşembe

18:30-19:20

Zorunlu hizmette psikiyatristin özlük hakları, yükümlülükleri; savcıların ve yöneticilerin görevlendirmeleri ve hukuki düzenlemeler

Av: Kürşat Bafra

19:30-20:20

Olgu örnekleri ile zorunlu hizmette madde kullanım bozukluğunun yönetimi,
denetimli serbestlik, ayaktan tedavi merkezleri

Doç. Dr. Müge Bozkurt

20:20-20:30

Ara

 

20:30-21:20

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin (TRSM) işleyişi ve uygulamalar

Uzm. Dr. Adem Bayrakçı

21:20-22.00

TPD Yeterlik sınavı tanıtımı
Geri bildirimler ve kapanış

Uzm. Dr. Irmak Polat
EPDK üyesi