Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

psikiyatri.org.tr /

<p><strong>Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ</strong><br> <br> Sağlık Bakanlığı tarafından 3.09.2022 tarih ve 31952 sayılı Resmi Gazetede <em>&ldquo;Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ&rdquo; </em>yayımlanarak yürürlüğe konulmuş, 16.10.2009 tarihli aynı adlı eski tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğ hükümleri &ldquo;ağız ve diş sağlığı hastaneleri ve merkezleri&rdquo; dışında kamu, özel ve üniversitelere ait bütün yataklı sağlık tesislerini kapsamaktadır. <br> <br> Yeni Tebliğ, birçok yeni kavram ve düzenlemeyi barındırmakla birlikte, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarını ve bu alanda sunulan sağlık hizmetini etkilediği/etkileyebileceği düşünülen değişiklikler özetle; </p> <ul> <li>Hastaların acil serviste azami bekletilme süresi 24 saatten, 8 saate indirilmiştir. Bu süre sonunda hastanın acil servis hekimince bir birime yatışı gerekmektedir. Bu yatış kararı ilgili klinik hekimi için bağlayıcıdır. Aksi biçimde davrananlar hakkında idari işlem başlatılacağı hemen her maddede yinelenmiştir. </li> <li>Uzman sayısının yeterli olmadığı hallerde tüm branş hekimlerinin acil servis nöbetine dahil edilebileceği, başka kurumlarda da acil servis nöbetçisi olarak görevlendirilebilecekleri düzenlenmiştir. </li> <li>Acil servislerde Psikodestek odası, acil psikiyatri odası ve tutuklu muayene odası oluşturulabileceği düzenlenmiştir. </li> <li><em>&lsquo;Kronik bir hastalığın akut atağı&rsquo;</em> hali acil servise başvurulabilecek haller arasında sayılmamış, ayrıca<em> &lsquo;hastayı komplikasyon ve morbiditeden koruma&rsquo;</em> acil sağlık hizmetinin amaçları arasından çıkarılmıştır. </li> </ul> <p>Bu değişikliklerin hukuka aykırı yanları ve acil servislerde sunulan ruh sağlığı hizmetlerini olumsuz etkileyecek olması nedeniyle Tebliğ ile ilgili dava açmaya karar verdik. Tebliğde yer alan değişikliklerle ilgili Hukuk Büromuzun ayrıntılı değerlendirmesini metnin sonunda inceleyebilirsiniz. <br> <br> Saygılarımızla,<br> <br> Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu</p> <p>Hukuk Büromuzun <a href="https://psikiyatri.org.tr/TPDData/Uploads/files/Hukuk_Buro_acil_servis_hizmetleri_tebligi_degerlendirmesi.pdf" target="_blank">bilgi notu için tıklayınız.</a></p>