Sağlıkta Şiddet Cezasız Kalamaz! Yasa Artık Uygulansın!

psikiyatri.org.tr /

Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yapan psikiyatri uzmanı Dr. Ömer Asan 14.11.2022 tarihinde görevi sırasında silahlı saldırı ve fiziksel şiddete uğramıştır.

Henüz 2 gün önce Adana'da Çukurova Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde sağlık çalışanları hasta yakınları tarafından darp edildi. Ardından Dr. Ömer Asan’ın uğradığı saldırı haberini aldık. Sağlıkta şiddet nedeniyle hekimlerin, sağlık çalışanlarının öldüğü, hasta hekim ilişkisinin ciddi bir biçimde yaralandığı, şiddetin kontrol altına alınması gerekirken sürekli artış gösterdiği bir toplumsal dönemi yaşamaktayız. Çalışma ortamının güvenliğinin sağlanması, şiddeti önlemek için alınacak önlemler bir an önce hayata geçirilmelidir. Sağlık ortamına silahla girilebiliyorsa düzeltilmesi gereken çok fazla yanlış var demektir. Bu durum kabul edilemez.

12.05.2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Türk Ceza Kanunu’ndaki değişikler arasında yer alan sağlıkta şiddette kasten yaralama suçunun tutuklu yargılanmasına dair düzenleme uygulanmalıdır. Tutuklu yargılama kararını bekliyor, idarecileri sağlık çalışanlarının yaşam güvenliğinin korunduğu bir çalışma ortamı sağlamaları için acilen göreve çağırıyoruz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu