TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİNDEN YENİ GÖREV GRUPLARI

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız,

 

13. 01. 2008 tarihli TPD MYK toplantısında 8 yeni görev grubu kurulmasına karar verilmiştir.

12. 01. 2008 tarihli Merkez Eşgüdüm Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda meslek pratiğimizde ciddi sorunlar haline gelen önemli bir çok konuda, var olan durumu saptamak, mesleğimiz ve üyelerimiz açısından en uygun yaklaşımı ve doğru çözüm yollarını MYK'ya önermek üzere kurulan bu görev gruplarının koordinatörlüklerine atanan üyelerimiz  ve kısaca çalışma alanları aşağıdadır. 

Koordinatör arkadaşlarımız bu alanlarda ekiplerini oluşturarak çalışacaklardır. İlgili alanlarda  çalışmak, fikir üretmek ve emeğini ortaya koymak isteyen üyelerimizin, koordinatörlerimizle iletişim kurmaları gereği duyurulur.

 

1)  Psikoteknik uygulamalar görev grubu: Ahmet Öz,                                                           Sürücü belgesiyle ilgili çalışan bu merkezlerin çalışmaları, ilgili yönetmelikler, yasal düzenlemeler, psikiyatristlerin konumları yönünden incelenmesi ve çözüm önerileri

2)  Özel eğitim merkezleri Görev Grubu: Gülay Özdemir ve Altan Eşsizoğlu
Özel eğitim merkezlerinin çalışmaları, rapor düzenlenmesi, sorunlarımız ve çözüm önerileri

3)  Hastane standartları Görev Grubu:  Ejder Yıldırım
Psikiyatrik muayene süreleri, kliniklerdeki fizik koşullarda standartlar, güvenlik standartları konularında ülkemizdeki ve yurt dışındaki düzenlemeler, sorunlar  ve çözüm önerileri

4)  Özlük haklar Görev Grubu : Umut Karasu
Psikiyatri uzman ve asistanlarının özlük haklarındaki yıpranma payı, meslek riski vb. eksikliklerin saptanması ve birimlendirilmesi   

5)  Psikiyatrik hizmetleri ücretlendirme Görev grubu:  Fatih Öncü
Halen uygulanmakta olan performans ve ücretlendirme hizmetindeki eksik unsurlar ve ücretlendirme önerileri

6)  Sağlıkta Dönüşüm Görev Grubu: Burhanettin kaya  ve Halis Ulaş
Ak parti hükümetinin uygulamaya hazırlandığı Sağlıkta dönüşüm projesinin koruyucu ruh sağlığı politikası ve klinik uygulamalar açısından yansımaları, riskleri)

7)  Özel hastaneler Görev Grubu: Orhan Doğan
Geçtiğimiz yıl çıkarılan yönetmeliğin pratik uygulamada getirdiği sorunlar, psikiyatristlerin özel hastanelerde çalışma koşulları ve çözüm önerileri

8)  Sınır ihlalleri Görev Grubu: Selçuk Candansayar
"Psikiyatri-psikoloji", "psikiyatri- diğer tıp uzmanlıkları", "Psikiyatri-tıp dışı gruplar ve uygulamalar" gibi alanlardaki sınır ihlallerini bilimsel, etik ve yasal açıdan inceleyip sorunları tespit etme ve çözüm yolları üretme 
 


TPD MYK, gücümüzün, üyelerimiz olduğunun bilincindedir.

Bilim, Etik ve Dayanışma ile... Hep birlikte.

 

Sevgilerimizle.

 

Şeref Özer

TPD MYK adına