Raporlu İlaçların Reçetesiz Temini Hakkında Güncelleme

psikiyatri.org.tr /

      Bildiğiniz gibi Covid-19 pandemi döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından “Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların İlaç ve Tıbbi Cihaz Temini Hakkında duyuru” yayınlanmıştı. Bu duyuru ile birlikte; 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile sonlanmış veya bu tarihten sonra sonlanacak olan ve kronik hastalığı nedeniyle düzenlenmiş ilaç teminine yönelik MEDULA Sisteminde kayıtlı olan sağlık raporları (sağlık kurulu raporu ve/veya uzman hekim raporu) geçerli sayılmaya devam etmişti. Aynı duyuruda, sağlık raporu veya halen geçerli sağlık raporu olan kişilerin, bu raporlara istinaden reçete düzenletmeksizin doğrudan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” kapsamında sözleşmeli olan eczaneden en son karşılanan reçetede belirtilen kullanım dozu dikkate alınarak, 3 (üç) ayı geçmeyecek sürelerde (kür protokolü uygulanan ilaçlarda ise 1 küre yetecek miktarda) reçetesiz ilaç temini yapılması halinde bedellerinin Kurum tarafından karşılanacağı bildirilmişti.

      Takip eden süreçte 01.07.2022 tarihi itibariyle Psikiyatri alanında kullanılan ilaçlar dahil olmak üzere bütün ilaç grupları için reçetesiz ilaç temini uygulamasına son verilmiştir.

Bu tarih itibariyle, hastaların raporlu ilaçları için muayene olması, gerekli ise rapor ve reçetelerinin tekrar düzenlenmesi gerekmektedir. Sahadan bildirilen güçlükler nedeniyle ilaca ulaşımla ilgili karşılaşılabilecek aksaklıklar için meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu