Önyargıya Karşı Karikatür Atölyesi

psikiyatri.org.tr /

Önyargıya Karşı Karikatür Atölyesi

Değerli Meslektaşlarımız,

Geçtiğimiz yıl içinde önce ruh sağlığı yasası çalışmaları, sonra COVID aşısı kampanyası için, ruh sağlığı alanında hak savunuculuğu yapan hasta ve hasta yakını dernekleriyle farklı zamanlarda görüşülmüş, işbirliği imkanları değerlendirilmişti. Şizofreni Dernekleri Federasyonu, Lityum Derneği, Bipolar Yaşam Derneği temsilcileriyle bazı somut adımlar da atılmıştı. Zaman içinde bu işbirliğinin kamuoyuna açıklamalar, kamu kurumları ile temaslarda temsiliyet, damgalanmayla mücadele gibi olanaklara açık olduğu da görülmüştü. Bunun üzerine MYK tarafından çeşitli Çalışma Birimlerinden temsilcilerin de görev aldığı “Hasta Dernekleriyle İlişkilerin Geliştirilmesi ve Sürekliliğinin Sağlanması Görev Grubu” kurulmuştu.

2022 yılı 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde diğer alan dernekleriyle birlikte açıklama yaptığımız bu derneklerin ve TPD üyelerinin katılımıyla 2 Eylül’de çevrimiçi olarak “Önyargılara Karşı Çiziyoruz” Karikatür Atölyesi gerçekleştirilmişti.

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü ve Atölye ile ilgili Şizofreni Dernekleri Federasyonu’ndan Yasemin Şenyurt’un dernek temsilcileri ve atölye yöneticisi karikatürist Aslı Alpar ile gerçekleştirdiği röportajları TPD Youtube kanalından izleyebilirsiniz:

https://youtu.be/vdhgG0DU5Dw

Röpotajların bir bölümüne TPD Bülteni’nin son sayısında yer verildi:

https://psikiyatri.org.tr/tpd-kutuphanesi/publications/2

Savunucu dernek temsilcileri son iki Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne MYK davetlisi olarak katılıyor. 58. UPK’da TPD ve savunucu derneklerin işbirliğiyle ilgili bir çalışma grubu da gerçekleştirildi. Zengin programı ve yoğun bir katılımla devam eden kongremizde savunucu dernek temsilcilerinin konuşmacı olduğu “Psikiyatrik Tanı Sonrası Hayata Karışmak” başlığıyla düzenlenen panel 22 Ekim Cumartesi günü 17.30’da yapılacak. Oturum başkanlığını D. Haldun Soygür ve Dr. Koray Başar’ın yapacağı bu toplantıya kongre katılımcılarının ilgisini bekliyoruz.

TPD’nin savunucu derneklerle sürdürdüğü işbirliğinin güçlenerek devam etmesini, bunun mesleğimize ve uygulamalarımıza katkı sunmasını üyelerimizin katkılarıyla sağlayabilmeyi umuyoruz.

Saygılarımızla,

Hasta Dernekleriyle İlişkilerin Geliştirilmesi ve Sürekliliğinin Sağlanması Görev Grubu