Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluş Yönetmeliği'inde yapılan değişiklikler

psikiyatri.org.tr /

Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği’nde 6 Ekim 2022 tarihinde yapılan değişiklikle hekimlerin serbest çalışma haklarına sınırlama getirilmiştir. Tüm meslektaşlarımız için bir gün gerekebilecek olan mesleğini serbest yapabilme hakkının elinden alınması sadece hekimler değil sağlık kuruluşları ve hastalar için de kabul edilemez. Bu konuda geçtiğimiz hafta için Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu çatısı altında uzmanlık dernekleri ve hukuk temsilcileri ile toplantılar yapılmıştır. Bu uygulamanın hızla geri döndürülebilmesi için Türk Tabipleri Birliği yasal yollara başvurma hazırlığındadır. Gelişmeleri takip edip değerli üyelerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. 

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu