ELEKTRONİK SİGARA İLE İLGİLİ TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİNİN GÖRÜŞÜ

psikiyatri.org.tr /

"Elektronik Sigara" konusunda Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından yapılan ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazı metni aşağıdadır.


Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne,         

Son günlerde yazılı ve görsel medyada yaygın biçimde tanıtılan ve reklamı yapılan “sigara bıraktıran sigara” olarak adlandırılan ve nikotin içeren ürünlerle ilgili olarak derneğimiz üyelerinden çok sayıda şikayetler almaktayız.

Söz konusu ürünlerle ilgili olarak Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu’nun görüşü ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu Adına
Genel Sekreter
Prof. Dr. Cengiz Kılıç


Sigara bağımlılık potansiyeli çok yüksek olan nikotin içermektedir ve nikotin alımının en yaygın yolu da sigara içmedir. Nikotin bağımlılığının, diğer birçok madde bağımlılığında olduğu gibi hem fiziksel, hem psikolojik boyutları vardır. Tedavisinde denenen birçok yöntem olmakla birlikte, uzun süreli bıraktırma başarısı çok düşük olan bir rahatsızlıktır. Sigaranın başta akciğer ve solunum yolu kanserleri ve kalp hastalıkları olmak üzere pek çok hastalığın sebebi olduğu da kanıtlanmıştır. Bu nedenlerle hastalığın tedavisinde iddialı olan her yöntem veya ilacın kamuoyunda büyük bir ilgiyle karşılanması doğaldır.  

Pek çok firma tarafından ithal edilerek satılan söz konusu “elektronik sigara” vb. ürünlerde elektronik donanımla kartujun içinde oluşturulan su buharının içinde kartujun çeşitlerine göre farklı miktarlarda nikotin bulunmaktadır. Bu anlamda söz konusu işlem aslında bir nikotin replasmanıdır.Bu aygıtlar hem yazılı ve görsel medyada, hem de internet sayfalarında, tedavi amaçlı olarak pazarlandıkları için konu, madde bağımlılıklarının tedavisinde yetkili olan psikiyatri uzmanlarını doğrudan ilgilendirmektedir. Günümüzde konuyla ilgili bilimsel bilgi, nikotin replasmanının tek başına bağımlılık tedavisi olamayacağını göstermektedir. Bu ürünler bağımlılık tedavisinde yardımcı ve bırakma belirtilerinin hafifletilmesinde yararlı olabilirler. Tedavide doktorun tercihine göre diğer tedavi yaklaşımlarına eklenebilir, hatta hiç kullanılmayabilirler.  

Söz konusu ürünlerin yazılı/görsel medya ve internet üzerinde yapılan tanıtımlarında ise sigara bıraktırmada tek ve kesin çözüm olduğu ısrarla vurgulanmaktadır. Bu durum halkın sağlık konusunda yanlış ve taraflı bilgilenmesine, diğer tedavi şekilleri konusunda bilgilenmesinin de engellenmesine yol açmaktadır. Söz konusu ürünlerin reklamlarında, normalde sigara içmenin yasak olduğu yerlerde ürünün kullanılabileceği de belirtilerek, nikotin tüketimi özendirildiği gibi, inspirasyon ile kartuj içinden akciğerlere giden su buharındaki nikotinin bir kısmının, ekspirasyon sırasında dış ortama geri verilmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle de özellikle taşıt araçları ve diğer kamuya açık yerlerde kullanımının “pasif içici” yaratma ya da diğer insanlara zarar verme bakımından hiç de masum olmadığını düşündürtmektedir.  

Yukarıda sayılan nedenlerle:

  1. Sözü edilen ürünlerin yalnızca eczanelerde satılması,
  2. Yalnızca doktor kontrolünde kullanılması,
  3. Kamuya açık yerler ve medya organlarında reklamının yapılmasının engellenmesi,
  4. Ayrıca kamuya açık alanlarda kullanılmasının nikotin içeren diğer ürünlerde olduğu gibi engellenmesinin gereğini saygılarımızla arzederiz.