Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardım Hakkında Yönetmelik

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız,

31 Ağustos 2022 günü,  Yükseköğretim Kurumu tarafından Sağlık çalışanlarının şiddete uğraması halinde vermesi gereken hukuki desteği ilişkin kuralları içeren Yönetmelik Resmi Gazete'de  yayımlanmıştır.

Yönetmelik Devlet ve Vakıf Üniversitelerini kapsamaktadır.  

Hukuki destek, Üniversitelerin Hukuk Müşavirlikleri tarafından, saldırının sağlık hizmeti sunumu sırasında ya da bu görevle bağlantılı olarak olarak yapılması halinde verilecektir.

Hukuki destek olayla ilgili  ceza soruşturması ve yargılama sırasında verilecektir. Hukuki taleplere ilişkin bir destek verilmeyecektir. 

Saldırının, birim yöneticileri tarafından, hukuki desteği verecek olan hukuk müşavirliğine bildirilmesi , kendiliğinden öğrenilmesi ya da mağdurun bildirmesi halinde,  üniversite hukuk müşavirleri vekalet aranmaksızın ceza soruşturması ve kovuşturmasında mağdurun vekili olarak işlem yapmaya yetkilidir.

Üniversite hukuk müşavirinin, soruşturma aşamasında  mağdura talebini sorması, mağdur istemiyor ise  ya da sonradan talebini geri çekmesi halinde hukuki destek vermeyi sonlandırması gerekmektedir. 

Esasen mağdur hukuki desteği kabul etmese bile, kurumların, sağlıkta şiddet nedeniyle sağlık hizmetleri aksadığı ve kurumlar hizmeti yürütemediği için her koşulda kamu hizmetinin verilmesinin engellenmesi yönünden şiddetle ilgili soruşturma ve kovuşturmalara katılması gerektiği düşünülmektedir. 

Yönetmelik linki:

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220831-2.htm

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu