16. Psikiyatri Yeterlik Sınavı Başvuruları Başladı

psikiyatri.org.tr /

16. Psikiyatri Yeterlik Sınavı Başvuruları Başladı

Değerli meslektaşlarımız,

Derneğimizin 16. Psikiyatri Yeterlik Sınavı-Yazılı Aşaması 17 Eylül 2022 Cumartesi günü yapılacaktır.

Son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak belirlenmiştir.

Yazılı sınav 3 merkezde (Ankara, İstanbul, İzmir) eş zamanlı olarak yapılacaktır. Katılımcıların sınava girmek istedikleri merkezi başvuru dilekçesinde belirtmeleri gerekmektedir.

Yazılı sınava psikiyatri uzmanlarının yanı sıra eğitiminin son yılında olan tıpta uzmanlık öğrencileri/asistanlar da katılabilecektir. Sınava katılmak isteyen meslektaşlarımızın başvuru dilekçesi ve ayrıntıları aşağıda belirtilen belgeleri posta veya e-mail yoluyla (tpdmerkez@gmail.com) TPD Genel Merkezi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Uygulama sınavının ise 19 Ekim 2022 Çarşamba günü yapılması planlanmaktadır. Uygulama sınavına yalnızca 2019, 2021 ve 2022 yıllarında yazılı sınavda başarılı olmuş psikiyatri uzmanları katılabilir. Uygulama sınavına katılmak isteyenlerin başvuru dilekçesi ve ayrıntıları aşağıda belirtilen belgelerle 15 Ekim 2022 tarihinden önce TPD Genel Merkezi'ne başvurmaları gerekmektedir. Dilekçede kazanılmış olan yazılı sınavın tarihi yer almalıdır.

19 Ekim 2022 tarihindeki uygulama sınavına katılacaklardan 58.Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde kongre kayıt ücreti alınmayacaktır. Yeterlik Belgesi almaya hak kazananlar, yeterlik belgesinin geçerli olduğu süre boyunca TPD yayınlarını %25 indirimli alabilecektir. Ayrıca bu yıldan itibaren yeterlik belgesi hem Türkçe hem de İngilizce olarak düzenlenecektir. Yeterlik sınavında başarılı olanların yeterlik belgeleri 23 Ekim 2022 tarihinde 58.UPK kapanış töreninde verilecektir.

Saygılarımızla,

TPD Yeterlik Yürütme Kurulu

Yeterlik Sınavı Yazılı Aşaması:

Son başvuru tarihi: 12 Eylül 2022

Sınav günü: 17 Eylül 2022, Cumartesi

Başlama Saati: 11.00 

Yer: TPD Ankara, İstanbul ve İzmir Şubeleri

Ankara Adres:

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi

Tunus Cad. 59/5 Kavaklıdere – Ankara

Tel: (0312) 468 74 97

Faks: (0312) 426 04 53

İstanbul Adres:

Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi

Meşrûtiyet Mah. Halaskargazi Cad. No:128 K:1 Şişli İstanbul

Tel : (212) 244 96 66

Faks: (212) 244 96 67

 İzmir Adres:

Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi

1375 Sok. No 23, Efes Apt.  Kat 2, D: 5 Alsancak – İzmir

Sınav hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Örnek sınav soruları için tıklayınız.

Uygulama Sınavı:

Son başvuru tarihi: 15 Ekim 2022

Gün: 19 Ekim 2022, Çarşamba

Başlama saati: Daha sonra ilan edilecektir.

Yer:

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Bornova/İzmir

Yazılı sınav başvurusu:

1. TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu'na yazılı sınava başvuru dilekçesi. (Dilekçe örneği 1)

2.a-   Uzmanlar, Uzmanlık Belgesi fotokopisi ya da uzmanlık eğitimini başarıyla bitirdiğini bildirir belge;

2.b- Asistanlar, asistanlığı süresince asistan karnesi (uzmanlık eğitimi kayıt belgesi) uygulanmışsa, bu belgenin asistanlık yaptığı kurum tarafından onaylanmış bir örneği, yoksa kurumunca yazılmış son yıl asistanı olduğunu bildirir belge. 

3. Asistan hekimler için 250 TL, uzman hekimler için 400 TL olan sınav ücretinin T. İş Bankası Kavaklıdere Şubesi'ndeki TR41 0006 4000 0014 2090 7593 37 IBAN Numaralı hesaba yatırıldığını gösterir dekontun fotokopisi.
Uygulama sınavı başvurusu (yalnızca yazılı sınavda başarılı olanlar):

1.    TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu'na uygulama sınavına başvuru dilekçesi. (Dilekçe örneği 2)

2. Uzmanlık Belgesi ya da eğitimi bitirme belgesi.

Başvuru adresi:

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi
Tunus Caddesi 59/5 Kavaklıdere ANKARA
Tel: (0312) 468 74 97 
Fax: (0312) 426 04 53
e-mail: tpdmerkez@gmail.com

Dilekçe örneği 1

 

Tarih:

Türkiye Psikiyatri Derneği

Yeterlik Kurulu Başkanlığı’na,

17 Eylül 2022 tarihinde yapılacak olan Yeterlik Yazılı Sınavı’na katılmam için gereğinin yapılmasını dilerim.

Dr. ……………………

Sınava gireceği merkez (lütfen işaretleyiniz): Ankara    İstanbul    İzmir
Dilekçe eki (lütfen işaretleyiniz):

Son yıl asistanı olduğumu bildirir belge fotokopisi

Psikiyatri uzmanı olduğumu bildirir belge fotokopisi

Sınav harcı dekontu fotokopisi

Dilekçe örneği 2

 

Tarih:

Türkiye Psikiyatri Derneği

Yeterlik Kurulu Başkanlığı’na,

………………… yılında yapılmış olan yeterlik yazılı sınavında başarılı oldum. 19 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan Yeterlik Uygulama Sınavı’na katılmam için gereğinin yapılmasını dilerim.

Dr. ……………………