Dayanışma İçin Genç Psikiyatristler Komitesi

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız;

Türkiye’nin hatta dünyanın dört bir yanında mesleklerini icra eden dinamik ve yetkin genç psikiyatristler olarak,en kalabalık psikiyatrist kesimini oluşturuyoruz.Bu durum bize güç verdiği kadar sorumluluğumuzu da arttırıyor.Bu sorumluluğu yerine getirmenin önünde birçok engel var, ilki bildiğimiz gibi şiddet; Öyle bir duruma geldik ki, darp ve tehdit normalleşti, hatta can güvenliğimiz olmadan çalışıyoruz. Hekime yönelik şiddetin her geçen gün arttığını öğrencilik yıllarından berigören genç psikiyatristler olarak son iki olay üzüntümüzü ve kaygımızı daha da arttırdı: “Derneğimizin eski başkanı saldırıya uğradı ama ana akım medyada yeterli yer dahi bulamadı. Başka bir meslektaşımız ise ateşli silahla öldürüldü.”.

Sadece sağlık sistemindeki yapısal sorunların ve şiddetin meşrulaşmasının değil, Genç Psikiyatristler’in yaşadığı birbirinden farklı diğer sorunların da farkındayız, haklarımız günden güne eriyor.Liyakatin hiç olmadığı kadar önemsizleştiğini, bilimsel çalışmalarda niteliğin neredeyse ortadan kalktığını ve niceliğin önem kazandığını görüyoruz.Bir yandan bilimsel gelişmeleri takip etmeye çalışıyor diğer yandan psikoterapi ekollerini öğrenebilmek için maaşımızdan para arttırmaya çalışıyoruz. Kamuda çalışıyorsak noter işlemleri, silah ruhsatı değerlendirmesi,asker muayenesi,sürücü belgesi değerlendirmesi, adli raporlar ve sağlık kurulu değerlendirmeleri gibi önemli ve ayrıntılı değerlendirme gereken alanlarda diğer branşlara göre daha etkin rol alıyoruz. Ancak  kısalan muayene süreleri nedeniyle zorlanıyoruz ve önemli kararlarda risk alıyoruz. Üstelik yaptığımız işin performans sistemi içinde karşılığını alamıyor, maddi manevi eziliyoruz. Usülsüz ve ya sıklaşan görevlendirmelerle iyice adurumunda kalıyoruz. Serbest  hekimlik yapıyorsak özlük haklarımızdan mahrum kalıyoruz. Çözüm olarak gösterilen asistan hekim kontenjanlarının arttırılmasının nitelik yerine yine niceliği önemsediğini yani sorunlarımıza çözüm olmayacağını görüyoruz.

Derneğimizin Genç Psikiyatristler Komitesi bilindiği üzere 2018 yılında kuruldu ve o zamandan beri büyük bir aşama kaydetti. Şu anki haliyle bile diğer çalışma birimlerinden çok daha kalabalığız.Önceki dönemde özverili çalışmaları ile komitemizi bu derece büyüten ekibe çok teşekkür ederiz. Bizler, yeni dönemde Genç Psikiyatristler Komitesi’nin Yürütme Kurulu’nu devraldık.Üzerimizdeki büyük sorumluluğun farkında olarak büyük bir şevk ile çalışacağımıza inancımız tam.

Yaşadığımız ve yaşayacağımız sorunların çözümü için bir araya gelmenin, sorunları paylaşmanın, ortak çözüm yolları aramanın kısacası DAYANIŞMA’nın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bunun için öncelikle ihtiyaca yönelik anket yapmayı, yeni uzman hekimlere danışmanlık sağlamak için bölgesel temsilci seçimi, akademik ilerleme için  mentorluk programları uygulamayı, vaka toplantlarının devamını ve ‘Yüzyüze Genç Psikiyatristler Buluşmaları’ yapmayı planlıyoruz. Mesleki  sorunlarımız için alt çalışma grupları oluşturmayı ve çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyoruz. Birlikte güçlü olacağımıza, sesimizi duyurabileceğimize inanıyoruz.

Nerede çalışıyorsak çalışalım yalnız hissetmemek, mesleki ve akademik gelişim için bir başkasına muhtaç kalmamak ve belki de hepsinden önemlisi, doyumlu bir meslek hayatı için el ele çabalamak adına hepinizi Genç Psikiyatristler Komitesi’ne katılmaya ve katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği Genç Psikiyatristler Komitesi Koordinatörleri

Filiz Kulacaoğlu

Didem Sücüllüoğlu dikici

Fikret Poyraz Çökmüş

Aruz Bozkurt

Güneş Devrim Kıcali