Asistan Hekim Komitesi Yürütme Kurulu Genç Psikiyatristler Komitesi Yürütme Kurulu Olarak Doç. Dr. Koray Başar ’a Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız,

Bugüne kadar birçok insanın hayatına dokunan, binlerce hekimin yetişmesinde önemli katkıları olan, sadece kendi kurumunda değil, Türkiye’nin dört bir yanında psikiyatri alanında uzmanlık eğitimi alan asistan hekimlerin yetişmesinde ve hatta uzman hekimlerin de hala gelişmesinde emeği olan derneğimizin bir önceki başkanı Doç. Dr. Koray Başar’a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Koray hocamız, hekimliğin evrensel değerlerini içselleştirmiş ve bu konuda hepimize ilham olan, etik değerlere bağlı değerli bir bilim insanıdır. Son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenemez biçimde tırmandığı, hekimlik andının sansürlendiği ve hekimliğin evrensel değerlerinin dile getirilmesinin yasaklanmaya çalışıldığı bu dönemde, halihazırda birçok zorluğu barındıran hekimlik mesleği, artık sokaklara taşmış bir şiddet ile karşı karşıyadır. Birçok toplum kesiminin çeşitli ayrımcılık, nefret ve şiddet eylemlerine maruz kaldığı bu dönemde, hekim olarak toplumun her bireyini ayrıştırmadan iyileştirmeye çalıştığımız gibi, bu şiddet eylemlerine maruz kalan bireylerin ruh sağlığını önemsiyoruz. Bizler, psikiyatri hekimleri olarak şiddete karşı her zaman taraf olacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz. Koray hocamıza yapılan bu saldırıya karşı duranları, evrensel hekimlik değerlerini savunanları, şiddete karşı çıkanları selamlıyoruz. Biliyoruz ki, toplumu hakimiyeti altına almaya çalışan bu sağlıksız, karanlık iklimi, bizler, birlik olarak, dayanışarak, bilimin ve etik değerlerin ışığında hareket ederek dağıtabilir, aydınlatabiliriz. Bilim, etik ve dayanışma ile aydınlanacak bir geleceğe hep birlikte en kısa sürede ulaşmak dileklerimizle.

Asistan Hekim Komitesi Yürütme Kurulu Genç Psikiyatristler Komitesi Yürütme Kurulu