Ortak Basın Açıklamasına Çağrı

psikiyatri.org.tr /

Değerli Sağlık Çalışanları,

Dün akşam derneğimizin bir önceki dönem genel başkanı Doç.Dr. Koray Başar organize bir grup tarafından gerçekleştirilen  planlı bir fiziksel saldırıya uğramıştır. Hekim ve bilim insanı sorumluluğuyla, ayrımcılığın karşısında yer aldığı çalışmaları ve hak savunucusu kimliği nedeniyle uzun süredir hedef gösterilmekte olan Koray Başar’ın uğradığı  bu saldırı karşısında sizleri ortak bir basın açıklaması yapmaya davet ediyoruz.

Son günlerde sağlık alanında sıklaşan, artık branş, yer, görev ayırt etmeksizin maruz kaldığımız şiddet olayları karşısında şiddetsiz, güvenli ve huzurlu bir toplumu, sağlık çalışanı olmanın evrensel değerlerini savunmak için 6 Temmuz Çarşamba saat 12.30 'da Ankara'da Türk Tabipleri Birliği Merkezi' nde düzenlenecek basın toplantısında sizlerle bir araya gelmek, sizlerle birlikte sağlığı, değerlerimizi ve güvenli geleceği savunmak istiyoruz.

Şiddet karşısında hiçbir sağlık çalışanı yalnız değil ve yalnız olmamalı!

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu