TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

psikiyatri.org.tr /


Türkiye Psikiyatri Derneği 7. Olağan Genel Kurulu 24.11.2007 tarihinde Ankara'da yapılmış ve 2007-2009 döneminde görev alacak Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu ve Merkez Onur Kurulu üyeleri seçilmiştir.

Merkez delegasyondan 166 üyenin oy kullandığı seçimlerde Merkez Yönetim Kurulu’na 7 asil ve 7 yedek, Merkez Denetim Kurulu’na 3 asil ve 3 yedek ve Merkez Onur kurulu’na 5 asil ve 5 yedek üye seçilmiştir.

Merkez Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:
Dr. Ali Savaş ÇİLLİ, Dr. Doğan YEŞİLBURSA, Dr. Şeref ÖZER, Dr. Çezar ATASOY, Dr. Halis ULAŞ, Dr. Burhanettin KAYA, Dr. Cengiz KILIÇ

Merkez Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Hamdullah Aydın, Nazan Aydın, Orhan Doğan, Fuat Torun, Orhan Murat Koçak, Levent Atik, Ahmet Mevlüt Adar


Merkez Denetim Kurulu Asil Üyeleri:
Dr. Hakan TÜRKÇAPAR, Dr. Peykan GÖKALP, Dr. Sultan DOĞAN

Merkez Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Ejder Akgün Yıldırım, Zeliha Tunca, Tayfun Turan


Merkez Onur Kurulu Asil Üyeleri:
Dr. Orhan ÖZTÜRK, Dr. Sezai BERBER, Dr. Cem KAPTANOĞLU, Dr. Mustafa SERCAN, Dr. Cem ATBAŞOĞLU

Merkez Onur Kurulu Yedek Üyeleri:

İsmet Kırpınar, Sunar Birsöz, Cem Ataklı, Nevzat Yüksel, Hamza Avcı


Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu aynı gün yaptığı ilk toplantısında aşağıdaki şekilde görev paylaşımı yapmıştır:

Genel Başkan: Şeref Özer
Genel Başkan Yardımcılığı: Doğan Yeşilbursa
Genel Sekreterlik: Cengiz Kılıç
Saymanlık: Burhanettin Kaya
Dış İşleri Sekreterliği: Halis Ulaş
Bilimsel Toplantılar Sekreterliği: Ali Savaş Çilli
Bilimsel Çalışma Birimleri Sekreterliği: Çezar Atasoy

Türkiye Psikiyatri Derneği ve tüm meslektaşlarımız için başarılı bir dönem olması dileklerimizle.

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu