15 Haziran G(ö)REV Etkinliği

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız,

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin sağlık alanındaki meslek paydaşları ile birlikte düzenleyeceği 15 Haziran tarihli G(ö)REV etkinliği yazısı aşağıda yer almaktadır.

Sizleri hekimlerin ve sağlık çalışanlarının insanca yaşayabileceği çalışma koşulları, emekliliğe yansıyan temel ücret, sağlıkta şiddetin sona ermesi ve sağlıklı bir toplum taleplerini gündeme taşımak için G(ö)REV etkinliğine katılmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,
Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu