TPD Asistan Hekim Komitesi Yürütme Kurulu Seçimleri

psikiyatri.org.tr /

Değerli arkadaşlar,

TPD Asistan Hekim Komitesi Yürütme Kurulu olarak görev süremizin sonuna gelmiş bulunmaktayız ve bir sonraki donemde görevimizi sizlere devredeceğiz. Sizlerle tanışmak, birlikte çalışıp birçok ürün ve etkinlik ortaya koymuş olmak bizim için büyük bir keyifti.

Nitelikli ve kapsamlı uzmanlık eğitimi alabilecek koşulları elde etmek, daha iyi koşullarda, emeğimizin karşılığını alarak, bilimsel yöntemlerle çağın gerektirdiği en nitelikli ruh sağlığı hizmetlerini vermek için haklarımızı bilmemiz, korumamız ve iyileştirmek için mücadele etmemiz gerekiyor. Mesleki gelişimimiz için sunulan koşulların giderek kötüleştiği, asistan sayıları hızla arttığı halde eğitici sayılarının ve fiziksel koşulların değişmediği, sağlık politikalarının nitelikli ruh sağlığı hizmetine ulaşmayı olumsuz etkilediği, yetersiz koşullarda aşırı yük ile çalışmanın istendiği bir ortamda psikiyatri asistanları olarak birlik olabilmemiz ve sesimizi duyurabilmemiz için seçilecek olan Asistan Hekim Komitesi Yürütme Kurulu’nu çok önemli bir görev beklemektedir.

Önümüzdeki dönemde TPD Asistan Hekim Komitesi Yürütme Kurulu'nda görev almak için aday olmak isteyenlerin 6 Haziran Pazartesi günü 20:00'a kadar "asistanhekimkomitesi@gmail.com" adresine aday olduklarını belirten bir yazı ile kısa özgeçmişlerini de içeren 200 kelimeyi geçmeyen bir motivasyon mektubu göndermesini rica ediyoruz. 30 Mayıs Pazartesi günü 23:59'dan önce "https://psikiyatri.org.tr" sitesi üzerinden TPD Asistan Hekim Komitesi'ne üyeliğini tamamlamış olan psikiyatri asistanları TPD Asistan Hekim Komitesi Yürütme Kurulu'na aday olabilecektir.

13 Haziran Pazartesi günü 08:00'dan 15 Haziran Çarşamba günü 20:00'a kadar "https://psikiyatri.org.tr/altbirim/145/asistan-hekim-komitesi/oylama/" adresi üzerinden oylama gerçekleştirilecektir. Seçimin başladığı 13 Haziran Pazartesi Günü 08:00'dan önce "https://psikiyatri.org.tr" sitesi üzerinden TPD Asistan Hekim Komitesi'ne üyeliğini tamamlamış olan psikiyatri asistanları TPD Asistan Hekim Komitesi Yürütme Kurulu seçiminde oy kullanabilecektir. Asistan Hekim Komitesi'ne üyeliğinizi tamamlamak için e-mailde ek olarak gönderdiğimiz rehberden faydalanabilirsiniz.

Asistan hekimlerin dayanışması ve azmi ile önümüzdeki dönemlerde de güzel işlerin devam edeceğine inancımız tam.

TPD Asistan Hekim Komitesi Yürütme Kurulu