TPD Yıllık Toplantısı ve 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu’nun ardından

psikiyatri.org.tr /

TPD Yıllık Toplantısı ve 25. Klinik Eğitim Sempozyumu bu yıl ilk defa uluslararası nitelik kazanarak 19 – 22 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Toplam 48 panel, 4 Psikiyatride Güncel oturumu, 2 konferans, 1 ikili konferans, 13 kurs, 4 On Soru Bir Konu oturumu, 2 Siz Olsaydınız Ne yapardınız, 3 Zor Olgularla Tanı ve Tedavi oturumu, 94 sözel bildiri ve 175 poster bildiri ile sempozyum zengin bir bilimsel içeriğe sahipti. Sempozyum bu bilimsel içeriğin yanında Karaoke Yarışması, BTA Band konseri, Anılarla KES Sosyal Medya Yarışması ve MİAP Bilgi Yarışması ile keyifli anılarımıza ev sahipliği yaptı. Ayrıca Çalışma Birimlerinin ve kurulların yıllık toplantıları yapıldı, Şube Yönetimlerinin bir araya geldiği Merkez Eşgüdüm Kurulu toplantısı ve Merkez Yönetim Kurulu’nun diğer kurullarla toplantısı ile görüş alış verişinde bulunuldu, geleceği dönük planlar tartışıldı.

Kongre Düzenleme Kurulu başkanı Gamze Özçürümez Bilgili, Düzenleme Kurulu üyeleri Deniz Ceylan, Memduha Aydın, Selçuk Özdin, Bilimsel Program Kurulu üyeleri Erguvan Tuğba Özel Kızıl, Aytül Karabekiroğlu, Arda Bağcaz ve Kurulun genç üyesi Hasan Gökçay’ın yoğun çalışmaları ile düzenlenen 25. KES’e bu sene 1004 katılımcı (182 çevrimiçi) katıldı. 25. KES’e derneğimizin “Bilim, Etik, Dayanışma” ilkeleri doğrultusunda Uzmanlık Öğrencileri Kongre Kayıt Bursu (119), Uzmanlık Öğrencileri ve Genç Uzmanlar Araştırma Bildiri Bursu (58) ve Tıp Öğrencilerine Çevrim İçi Kayıt Bursu (20) sağlandı.

Sempozyumumuzda, her yıl olduğu gibi bu yıl da Araştırma Bildiri Ödülleri ve Araştırma Projesi Teşvik Ödülleri sahiplerini buldu. Jüri üyeliklerini Ali Ercan Altınöz, Fatih Öncü, Aylin Ertekin Yazıcı, Merih Altıntaş, Müge Bozkurt’un yaptığı Araştırma Projesi Teşvik Ödüllerini kazanan meslektaşlarımızı tebrik ediyoruz:

 • Ali Saffet Gönül, M. Çağdaş Eker, Aslıhan Demir, Ömer Kitiş, Kaya Oğuz, Cemre Candemir, Seda Eroğlu, Yiğit Erdoğan

  Depresyon Hastalarında; Güven Oyunu Sırasında İşlevsel Beyin Ağları Arasındaki Geçiş Süreçlerinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması;

 • Ümit Haluk Yeşilkaya, Meltem Şen, Nesrin Karamustafalıoğlu

  Apoptotik ve Norotrofik Hormon Dengesinin Psikoz Patogenezinde Beyin Volüm Değişiklikleri ile İlişkisi: 2 Yıllık İzlem Çalışması;

 • Şebnem Pırıldar, Sonia Amado, Özlem Kuman Tunçel, Cenan Hepdurgun, Yunus Akkeçili, Belkıs Durmuş, Murat Can Karataş

  Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Otistik Özelliklerin Göz İzleme Görevleri ile Değerlendirilmesi;

Araştırma Bildiri Ödülleri’nin jüri üyeliklerini Çiğdem Aydemir, Gamze Erzin, Ömer Aydemir, Ömer Böke, Aygün Ertuğrul yaptı. Her iki ödül jürisinde görev alan üyelerimize katkıları için teşekkür ederiz. TPD Araştırma Bildiri Ödüllerini kazanan meslektaşlarımızı kutluyoruz:

 • Birincilik:

  Simge Uzman Ozbek, Merve Sümeyye Gürbüz, Muhammed Demir, Ezgi Çesim, Berna Yalınçetin, Çağatay Ermiş, Tevhide Ekin Süt, Cemal Demirlek, Hüseyin Burak Baykara, Berna Binnur Akdede, Emre Bora

  Effort-Based Decision Making in First-Episode Psychosis, Familial and Clinical High-Risk for Psychosis

 • İkincilik:

  Merve Atılgan Emekdaş, Nabi Zorlu, Lütfullah Beşiroğlu

  Investigation of the drift diffusion model as an endophenotype in obsessive-compulsive disorder

 • Üçüncülük:

  Kaan Keskin, Aslı Ceren Hınç, Seda Eroğlu, Yiğit Erdoğan, Alpaslan Yılmaz, Mehmet Çağdaş Eker, Georg Northoff, Ali Saffet Gönül

  Alteration of Global Signal Topography of Self and Sensory Input Regions in Schizophrenia

Olgu Poster Bildiri Ödülü jüri üyeliğini Memduha Aydın, Erguvan Tuğba Özel Kızıl ve Aytül Karabekiroğlu yaptı. Kazanan meslektaşlarımızı tebrik ediyoruz:

 • Anıl Alp, Elçin Özçelik Eroğlu, Mevhibe İrem Yıldız, Ahmet Cevdet Ceylan, Başaran Demir, Suzan Özer

  c. 4168G>A(p.Ala 1390Thr) Variation in KMT2D Gene Detected in an Ultra-treatment-r esistant Schizophrenia Patient: A Case Report

Bu süreçte yoğun emek vermiş olan, başta Kongre Düzenleme Kurulu olmak üzere, katkıda bulunan tüm TPD çalışma birimleri ve TPD kurullarına, konuşmacı veya katılımcı olarak sempozyumda yerini alan meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, hep birlikte oluşturduğumuz bu güzel kongre deneyiminin ardından sıradaki toplantımızı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu