29 Mayıs Ankara Beyaz Miting: Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin!

psikiyatri.org.tr /

29 Mayıs Ankara Beyaz Miting: Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin!

Sayın Meslektaşlarımız,

Hekimler ve sağlık çalışanları olarak yaşadığımız sorunlar Sağlıkta Dönüşüm Programı ile başlayan süreçte her geçen gün katlanarak artmaktadır. Bizler hastalarımıza yeterli zaman ayıramıyor, emeğimizin karşılığını alamıyor ve gelirlerimiz her geçen gün erirken gerçekleşmeyen vaatlerle oyalanıyor, mesleğimizin değersizleştirilmesine tanık oluyoruz. Öte yandan tıp ve uzmanlık eğitiminde niteliği düşürerek sayıyı arttırmaya öncelik veren yaklaşım sağlığın ve toplumun geleceğinde ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Sağlıkta şiddet, çıkarılan yasalara karşın hızını azaltmıyor. Emekli hekimler ücretlerinin azlığı nedeniyle ileri yaşlara kadar çalışmak zorunda kalıyor. Pek çok meslektaşımızı Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ama ne yazık ki hala meslek hastalığı olarak kabul edilmiyor.

Tüm bunlara karşı sesimizi duyurmak için TTB UDEK üyesi uzmanlık dernekleri olarak Türk Tabipleri Birliği’nin başlattığı "Emek Bizim Söz Bizim" mücadele programı kapsamında, 29 Mayıs 2022 Pazar günü Ankara’da sağlık emek ve meslek örgütleri ile birlikte düzenlenecek “Beyaz Miting”de olacağız.

Sizleri, yakınlarınız, aileleriniz, dostlarınız ile birlikte siyasi sosyal görüşlerinizden bağımsız, mesleğimizi, özlük haklarımızı ve toplumun sağlıklı geleceğini savunmak için bu mitinge katılmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu
TTB – Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu