AHK Düşünce Atölyesi: Karl Jaspers ’in Psikiyatrideki Yöntemsel Sorunlara Dair Değerlendirmeleri

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız,

Psikiyatri; insan bilimleri, felsefe ve sanatla kesişen, onlardan beslenen ve onları besleyen pek çok noktası olmasıyla tıbbın diğer alanlarına göre daha özgün bir konuma sahiptir. Alanımızla doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili bu konularda okumanın ve tartışmanın hem mesleki pratiğimize hem bireysel zenginliklerimize sunacağı katkının bilinciyle farklı kliniklerden bir araya gelen psikiyatri asistanları olarak ‘’Düşünce Atölyesi ’’ ismini verdiğimiz, zoom üzerinden, tüm Türkiye ’deki psikiyatri asistanlarının katılımına açık, 2 haftada 1 sıklıkta yaklaşık 1 saat süren oturumlar gerçekleştirmekteyiz. 

26 Mayıs Perşembe saat 20.00 ’daki oturumda Dr. Oğuz Kaan Yalçınkaya ve Dr. Özge Türkoğlu'nun moderatörlüğünde Karl Jaspers ’in psikiyatrideki yöntemsel sorunlara dair değerlendirmelerini tartışacağız. “Jaspers ’e göre psikopatoloji nedir ve klinik pratikler bütünü olan psikiyatriden ne açıdan farklıdır?”, “Psikiyatristin diğer tıbbi branşlarla, insan bilimleriyle, psikolojiyle ve felsefeyle ilişkisi nasıl olmalıdır?”, “Jaspers ’e göre fenomenoloji nedir ve hastalardaki anormal öznel yaşantıları fark etmenin değeri ne olabilir?”, “Psikiyatristin, anormal davranışın nedensel bağlantılarına (erklaren-explanation) ve anlamına (verstehen-understanding) dair kavrayışlarını ayrıştırması hastaların daha iyi anlaşılması açısından nasıl bir katkı sunabilir?” gibi soruları tartışacağız.

Katılmak isteyenlerin paylaşılan formu doldurması yeterlidir. Zoom linki, formu dolduranlara email yoluyla iletilecektir.

https://docs.google.com/forms/d/1S-zWCBKlDpPlE6DwGqqc5-sjpQcbQRibC1ioMTpXY1o

Saygılarımızla;
TPD Asistan Hekim Komitesi