Dünya Şizofreni Günü Ortak Açıklaması: Önyargıyı kır, damgalamaya izin verme

psikiyatri.org.tr /

Dünya Şizofreni Günü Ortak Açıklaması: Önyargıyı kır, damgalamaya izin verme

Şizofreni kişilerin düşünme, davranma ve duyuları hissetme becerilerini etkileyen bir ruhsal bozukluktur. Hastalık belirtilerinin olduğu dönemde kuşkuculuk, sesler duyma, konuşmada ve davranışlardaki düzenin bozulması gibi belirtiler görülebilir. 24 Mayıs, şizofreni hastalığı olan kişiler için önyargı ve damgalamayı önlemek amacıyla Şizofreni Farkındalık Günü olarak belirlenmiştir.

Biz, ruh sağlığı uzmanları ve ruh sağlığı sorunu yaşayan bireyler ve aileleri olarak hep birlikte hatırlatıyoruz ki; ruh sağlığı sorunu yaşayan, yeti yitimine uğrayan ve tedavi gören bireyler salt böyle bir sorun yaşadıkları için damgalanmamalı, dışlanmamalı ve ayrımcılığa maruz kalmamalıdır. Bir vatandaş olarak tüm haklardan eşit biçimde yararlanması gereken bu bireyler, bu koşullar sağlandığı takdirde topluma katkı sunan, kendisini gelişmeye ve iyileşmeye adayan güçlenmiş bireyler olacaklardır ve tanı ikinci planda kalacaktır.

Sizleri bu iyileşme ve gelişme çabasına destek olmaya davet ediyoruz. Bu destek ayrımcılıkla mücadelemizi güçlendirecektir. Ayrıca sizleri Birleşmiş Milletler’in Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesi’ni desteklemeye çağırıyoruz. Ruh sağlığı sorunu yaşayan ve tedavi gören kişilerin haklarını savunma ve uygulama yeterliliği vardır.

Tüm vatandaşlar için zorunlu olan eşit muamele görmeleri mutlaka gereklidir.

Ruhsal bir hastalık tanısı konulan ve tedavi gören ya da bu nedenle yeti yitimine uğrayan kişilerin;

 1. Ekonomik kaygıya düşmeden ve zorlanmadan ulaşılabilen ruhsal ve bedensel sağlık hizmeti alma hakkı vardır.
 2. Herkes kadar bağımsız yaşama hakkı vardır.
 3. Çalışma olanağı bulma ve işte korunma hakkı vardır.
 4. Temel gereksinimleri için yeterli gelir hakkı vardır.
 5. Makul ölçülerde kendisine ait barınma hakkı vardır.
 6. Eğitim ve öğretim hakkı vardır.
 7. Serbest dolaşım ve seyahat özgürlüğü hakkı vardır
 8. Medeni haklarına sahip olma ve bu hakları kullanmak için uygun desteğin sağlanması hakkı vardır.
 9. Aile kurma hakkı vardır.
 10. Geleceğini belirleme ve kendi yaşam seçimlerini yapma hakkı vardır.
 11. Seçme ve kamusal görevlere seçilme hakkı vardır
 12. Yasalar önünde diğer vatandaşlarla eşit olma ve yasa tarafından korunma hakkı vardır.
 13. İnsanlık dışı, onur kırıcı tedavi ve cezaya maruz kalmama hakkı vardır.
 14. Özel yaşamına saygı hakkı vardır
 15. Düşünce ve inanç özgürlükleri vardır.

 

Şizofreni Dernekleri Federasyonu

Bipolar Yaşam Derneği

Lityum Derneği

Bipolar Bozukluklar Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği