Bilginin Toplumsallaşmasında Tuzaklar, 21. Yüzyıl Dinamikleriyle İnfodemi Sempozyumu

psikiyatri.org.tr /

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İnfodemi Mücadelesi ve Yönetimi Çalışma Grubu tarafından düzenlenen "Bilginin Toplumsallaşmasında Tuzaklar, 21. Yüzyıl Dinamikleriyle İnfodemi” başlıklı sempozyum  13-14 Mayıs 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Sempozyumun içeriğinde infodemi ve yönetimi ile ilgili temel kavramların açıklanması, infodemi yönetimi ile ilgili güncel gelişmelerin, başlıca belirleyenlerin paylaşılması, infodeminin birey ve toplum sağlığı açısından olası risklerinin örneklerle ortaya konulması, infodemi yönetiminde hekimlerin rol ve sorumluluklarının belirlenmesi gibi konular yer alıyor. Sempozyumda 14 Mayıs Cumartesi günü saat 10.45-11.55 arasında "Sağlık Alanında Deneyimlerle İnfodemi ve Olası Sonuçları" başlıklı yuvarlak masa oturumunda derneğimizi temsilen TPD Genel Başkan Yardımcısı Dr. Nezaket Kaya yer alacak. 
Sempozyumun programına https://www.ttb.org.tr/795yj2s adresinden ulaşabilir, sempozyumu TTB’nin sosyal medya kanallarından izleyebilirsiniz.

Saygılarımızla,
Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu