Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin – 29 Mayıs Beyaz Miting

psikiyatri.org.tr /

Türk Tabipleri Birliği’nin çağrıcısı olduğu Emek Bizim Söz Bizim mücadele programı kapsamında 29 Mayısta Ankara’da Beyaz Miting düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Beyaz Miting öncesi sağlık emek ve meslek örgütleri ile gerçekleştirilen toplantıların sonucunda ana slogan Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin olarak belirlendi.

Toplumun sağlık hakkı ve bizlerin çalışma haklarının birbirinden ayrılamayacağını bir kez daha vurgulamak, taleplerimizin sağlıklı bir gelecek için olduğunu daha güçlü anlatmak için siz değerli üyelerimizi Beyaz Miting ve imza kampanyasına katılmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,
Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu